Batterier

Med ett batteri kan du lagra din solel och använd den när du vill. På så sätt kan du minska din elräkning ytterligare genom att undvika höga timpriser. Du kan också få inkomster för ditt batteri genom att upplåta det för balanstjänster för att stabilisera elnätet.

Energilagring & balanstjänster

Antalet installationer av nätanslutna batterier har ökat de senaste åren. En huvudanledning till detta är att elpriset blivit mer volatilt vilket innebär att det finns större besparingspotential i att köpa och sälja el från nätet vid rätt tidpunkt på dygnet. En ytterligare viktig anledning är att marknaden för balanstjänster öppnats upp och blivit tillgänglig för fler aktörer än tidigare.

Öka din egenanvändning

Med ett batteri kan du lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din solelproduktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur din solcellsanläggning och därmed högre lönsamhet. Batterier används generellt för att balansera produktion och förbrukning på dygnsbasis – att bli helt självförsörjande på årsbasis till den punkt där du inte längre behöver köpa el från nätet kräver väldigt stor lagringskapacitet vilket batterier inte är lämpliga för.

Stöd- och balanstjänster

Med ett batteri är du också redo för att kunna få en extra inkomst genom att hjälpa till att balansera elnätet. För att undvika elavbrott och säkerställa att elnätet levererar elektricitet stabilt behöver Svenska kraftnät och Sveriges elnätsägare säkerställa att det finns balans vad gäller inmatning och utmatning från elnätet. Detta för att säkerställa att spänningen och frekvensen i elnätet hålls stabilt. Med solceller och batteri kan du stödja Svenska kraftnäts och Sveriges elnätägares arbete med att säkerställa stabilitet i Sveriges elnät.

Genom balanstjänster kan Svenska kraftnät och Sveriges elnätsägare optimera elnätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elektricitet och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Säker installation

I likhet med reglerna kring solceller ska din elinstallatör vara registrerad hos Elsäkerhetsverket. Elsäkerhetsverket tillhandahåller ett verktyg för att kontrollera elinstallationsföretags behörighet, kolla elföretaget.

Vidare gäller att placering och användning av batteriet görs enligt tillverkarens anvisningar, samt att relevanta bygg- och brandregler följs. Kraven på utrymmet där batteriet installeras kan variera något beroende på om det är en platsbyggd lösning eller en CE-märkt produkt samt vilken typ av batteri du väljer. CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på den utifrån relevanta EU-direktiv.

Våra batterier

På Gosol Energi har vi stor erfarenhet från att leverera och installera batterier med tillhörande stöd- och balanstjänster. Från mindre batterier för villan till storskaliga batteriskåp och container-lösningar. Vi arbetar med kvalitetssäkrade produkter som vi har bra förståelse och erfarenhet från.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.