Ferroamp

Fasbalansering och Energilagring

 

 

Introduktion

Ferroamp

Ferroamp Elektronik är ett svenskt hårdvaruföretag som utvecklar patenterade lösningar inom solcellsoptimering, likströmsnät, energilagring och lastbalansering. Skalbarheten gör att Ferroamp systemet lätt kan anpassas till alla storlekar, från villor till stora kommersiella fastigheter.

Ferroamp systemet med en central EnergyHub är revolutionerande för solcellsoptimering och energilagring. Energyhuben kopplar ihop likströmsapplikationer såsom solcells-paneler, laddboxar och batterier med fastighetens befintliga växelströmsnät. Effektiv styrning med hjälp av högupplöst mätning på alla faser reglerar omvandlingen mellan likström och växelström samt säkerställer jämn fasbalansering. Tack vare den smarta styrningen kan onödiga omvandlingsförluster och kostsamma effekttoppar minimeras.

 

GoSol säkerställer installationen

GoSol samarbetar med Ferroamp och har stor praktisk erfarenhet från att installera Ferroamps patenterade produkter samt säkerställa korrekt mätning och datainsamling. Tack vare vår långa erfarenhet från installationer av solcellssystem har vi bra förståelse för hur likströmsinstallationer ska utförs och hur man på bästa sätta sammankopplar ett optimalt likströmsnät.

Att dimensionera och installera ett solcellssystem med Ferroamp skiljer sig emellertid åt från att dimensionera och installera ett traditionellt solcellssystem utan ett reglerande likströmsnät. Detta blir särskilt tydligt vid systeminstallationer där såväl energilagring och elbilsladdning ingår. Det är viktigt att kopplingsschemat blir riktigt utformat samt att mätning och datainsamling görs korrekt för att på bästa sätt utnyttja funktionerna och fördelarna med Ferroamp.

Energyhub

EnergyHuben ansluts till en server där mätdata kontinuerligt samlas in och lagras. Med hjälp av historiskt data kan du få bättre förståelse för hur din energi används, hur mycket energi som lagras i batterierna och hur mycket som produceras av solcellspanelerna.

En av hörnstenarna i EnergyHub systemet är det fristående likströmsnätet. Det gör att dina solcellspaneler kan kopplas ihop direkt med batterier och elbilsladdning. EnergyHub omvandlar, ansluter och kontrollerar energiflödet till och från elnätet och de övriga installationerna i fastigheten.

Strängoptimerare (SSO)

Ferroamps strängoptimerare (SSO) har en kapacitet på 6 kW och sammankopplar solcellspanelerna mede det fristående likströmsnätet.

SSO:erna optimerar energiuttaget ur solcellspanelerna och

ger ett flexibelt och säkert solcellssystem. Med flera SSO:er kan solcellspaneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Det blir lätt att installera på olika takytor och/eller byggnader och ansluta till det gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och produktionen effektiv.

Sammanfattning

Ferroamp

  • Last- och Fasbalansering 100% 100%
  • Batteri- och Energilagring 85% 85%
  • Effektoptimering Solceller 85% 85%
  • Elbilsladdning 80% 80%

Ferroamp passar dig som vill ha ett solcellssystem med stora möjligheter att bygga ut och anpassa för framtidens smarta elnät med ökad effektreglering och en elektrifierade transportsektor med stor potential till energilagring.

Läs mer om vår arbetsprocess

Vi på GoSol hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel.

Snabbkalkyl

Kolla ditt pris på 10 sekunder

GET STARTED

0$

Tack!

Tillgänglig takyta

Välj ungefärlig area på den takyta du planerar att installera solceller på.

Stuga/Garage 18-30 kvm
Stuga/Garage 18-30 kvm
Välj
Litet hus 31-45 kvm
Litet hus 31-45 kvm
Välj
Vanligt hus 46-60 kvm
Vanligt hus 46-60 kvm
Välj
Stort hus 61-80 kvm
Stort hus 61-80 kvm
Välj
Välj ett alternativ

Nästa

Takets vädersträck

Ungefärlig kompassorientering för det tak du planerar att installera solceller på.

Väst
Väst
Välj
Sydväst
Sydväst
Välj
Söder
Söder
Välj
Sydost
Sydost
Välj
Öst
Öst
Välj
Välj ett alternativ

Nästa

Takets lutning

Ange ungefärlig taklutning på det tak du planerar att installera solceller på.

Platt 0-5°
Platt 0-5°
Välj
Flackt 6-10°
Flackt 6-10°
Välj
Normalt 11-30°
Normalt 11-30°
Välj
Brant 31-60°
Brant 31-60°
Välj
Välj ett alternativ

Nästa

Taktyp

Ange vilken typ av tak du planerar att installera solceller på.

Tegeltak
Tegel/Betongpannor
Välj
Plåttak TRP
Plåttak TRP
Välj
Plåttak Falsat
Plåttak Falsat
Välj
Papptak
Papptak
Välj
Välj ett alternativ

Nästa

Fastighetens elförbrukning

Välj profil som stämmer bäst överens med din elförbrukning.

Låg <10 000 kWh
Låg <10 000 kWh
Välj
Medellåg 10-15 000 kWh
Medellåg 10-15 000 kWh
Välj
Medelhög 15-20 000 kWh
Medelhög 15-20 000 kWh
Välj
Hög >20 000 kWh
Hög >20 000 kWh
VäljVälj ett alternativ

Nästa

Beräkna och Skicka

Solcellskalkylatorn sammanställer dina val och beräknar dina förutsättningar att installera solceller. Sammanställning skickas till din e-post. Vill du ha en detaljerad förstudie för din fastighet? Med utgångspunkt i dina förutsättningar och önskemål så projekterar vi en solcellsanläggning som är optimalt dimensionerad för din fastighet. Såklart är det kostnadsfritt!

Sammanfattning

Beskrivning Information Antal Pris
Rabatt :
Total :

Skicka

Lönsamt och bra för Miljön

Solceller bedöms vara den mest miljövänliga elproduktionen och orsakar inga klimatutsläpp.

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till bostäder, lantbruk och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2020