Ferroamp

GoSoL Energi

 

 

Introduktion av Ferroamp

Ferroamp

Ferroamp Elektronik är ett svenskt hårdvaruföretag som utvecklar patenterade lösningar inom solcellsoptimering, likströmsnät, energilagring och lastbalansering. Skalbarheten gör att Ferroamp systemet lätt kan anpassas till alla storlekar, från villor till stora kommersiella fastigheter.

Ferroamp systemet med en central EnergyHub är revolutionerande för solcellsoptimering och energilagring. Energyhuben kopplar ihop likströmsapplikationer såsom solcells-paneler, laddboxar och batterier med fastighetens befintliga växelströmsnät. Effektiv styrning med hjälp av högupplöst mätning på alla faser reglerar omvandlingen mellan likström och växelström samt säkerställer jämn fasbalansering. Tack vare den smarta styrningen kan onödiga omvandlingsförluster och kostsamma effekttoppar minimeras.

 

GoSoL säkerställer installationen av din Ferroamp

GoSol samarbetar med Ferroamp och har stor praktisk erfarenhet från att installera Ferroamps patenterade produkter samt säkerställa korrekt mätning och datainsamling. Tack vare vår långa erfarenhet från installationer av solcellssystem har vi bra förståelse för hur likströmsinstallationer ska utförs och hur man på bästa sätta sammankopplar ett optimalt likströmsnät.

Att dimensionera och installera ett solcellssystem med Ferroamp skiljer sig emellertid åt från att dimensionera och installera ett traditionellt solcellssystem utan ett reglerande likströmsnät. Detta blir särskilt tydligt vid systeminstallationer där såväl energilagring och elbilsladdning ingår. Det är viktigt att kopplingsschemat blir riktigt utformat samt att mätning och datainsamling görs korrekt för att på bästa sätt utnyttja funktionerna och fördelarna med Ferroamp.

Energyhub

EnergyHuben ansluts till en server där mätdata kontinuerligt samlas in och lagras. Med hjälp av historiskt data kan du få bättre förståelse för hur din energi används, hur mycket energi som lagras i batterierna och hur mycket som produceras av solcellspanelerna.

En av hörnstenarna i EnergyHub systemet är det fristående likströmsnätet. Det gör att dina solcellspaneler kan kopplas ihop direkt med batterier och elbilsladdning. EnergyHub omvandlar, ansluter och kontrollerar energiflödet till och från elnätet och de övriga installationerna i fastigheten.

Strängoptimerare (SSO)

Ferroamps strängoptimerare (SSO) har en kapacitet på 6 kW och sammankopplar solcellspanelerna mede det fristående likströmsnätet.

SSO:erna optimerar energiuttaget ur solcellspanelerna och

ger ett flexibelt och säkert solcellssystem. Med flera SSO:er kan solcellspaneler av olika fabrikat och typ kombineras i samma system. Det blir lätt att installera på olika takytor och/eller byggnader och ansluta till det gemensamma likströmsnätet. Installationen blir enkel och produktionen effektiv.

Sammanfattning av Ferroamp

Ferroamp

  • Last- och Fasbalansering 100% 100%
  • Batteri- och Energilagring 85% 85%
  • Effektoptimering Solceller 85% 85%
  • Elbilsladdning 80% 80%

Ferroamp passar dig som vill ha ett solcellssystem med stora möjligheter att bygga ut och anpassa för framtidens smarta elnät med ökad effektreglering och en elektrifierade transportsektor med stor potential till energilagring.

Tryggt, Enkelt, Lönsamt och bra för Miljön

Vi installerar solceller, laddboxar och batterier. Alltid komplett och nyckelfärdigt!

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2023