Om oss

GoSoL Energi

 

 

Vad vi gör

Solceller, Laddboxar och Batterier

Vi på GoSol Energi arbetar med hållbara energisystem och förnybar elproduktion. Vi har huvudkontor i Stockholm och regionala kontor i Västra Götaland, Skåne och Jönköping. Vårt huvudfokus är att installera kompletta solcellssystem, ladd-infrastruktur och energilagring.

Vår målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Vi arbetar utifrån ledorden kvalité och engagemang med kundrelationen, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare.

Vill du arbeta med oss?

Vi letar alltid efter kompetenta, kreativa och passionerade människor som vill driva på energiomställningen tillsammans med oss. Sök någon av våra lediga tjänster eller skicka in en spontansökan.

Trygghet

Certfiering och funktionsgaranti

Trygghet och kvalité är A och O. GoSol Energi är certifierad solcellsinstallatör, auktoriserad elinstalltör och har ett utarbetat egenkontrollprogram som säkerställer att alla medarbetare har relevant kompetens samt att alla installationsmoment utförs korrekt.

Vi säkerställer att du får ett optimalt projekterad och dimensionerad installation med funktionsgaranti. Vi är säkra på vår kompetens och våra produkter varför vi normalt erbjuder fast pris utan förskottsbetalning.

Svensk Solenergi

GoSol Energi är aktiv medlem i branschorganisationen Svensk Solenergi. Med ett utarbetat kvalité- och ledningssystem säkerställer vi att regelverk, standarder och krav på egenkontroll följs. Du ska känna dig trygg när du anlitar GoSol Energi. Vi är säkra på vår kompetens…

Certifierad Solelinstallatör

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering för installatörer av förnybar energi och solcellssystem. När du väljer GoSol Energi säkerställer du att du får en installatör med validerad kunskap inom förnybar energi och solcellssystem…

Auktoriserad Elinstallatör

Alla företag som installerar solceller och laddinfrastruktur ska vara auktoriserad elinstalltör, vara registrerat hos Elsäkerhetsverket, och ha ett utarbetat egenkontrollprogram som säkerställer att alla medarbetare har rätt kompetens och att allt arbete utförs korrekt…

Tryggt, Enkelt och Lönsamt

Det ska vara Tryggt, Enkelt och Lönsamt att anlita GoSol Energi. Genom att köpa dina solceller och laddbox från en av Sveriges mest erfarna installatör får du trygghet och konkurrenskraftiga inköpspriser. Tack vare våra engagerade projektörer och tekniker får du samtidigt engagemanget och det personliga.

Vårt ledord är Engagemang

Vi är ingenjörer och tekniker som drivs av teknikutveckling och en framtidsvision där samhället ställt om till 100 procent förnybar energi och en elektrifierad transportsektor. Vi vill att vårt arbete bidrar till en mer miljövänlig och hållbar framtid. Vårt ledord är ENGAGEMANG – för kunden, för produkterna, för bästa lösningen, för hållbarhet och miljö.

Bolagsledning

Grundare och Ägare

Vi som är bolagets grundare och ägare heter Jimmy Stensson, Lise Toll och Nils Henoch. Vi har känt varandra sedan början av 2000-talet då vi studerade till ingenjörer i Uppsala. Vi kan energibranschen och har arbetat på olika positioner hos etablerade aktörer såsom E.ON, Vattenfall, Energimyndigheten och Sweco Energuide. Idén att starta GoSol Energi kom från många års erfarenhet om hur energibranschen fungerade och insikten om det stora behovet av ett mindre byråkratiskt och mer effektivt energibolag.

Vi tror att bolag som GoSol Energi är bäst lämpade att effektivt ta sig an omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Vi är på god väg att bli en ledande aktör inom energibranschen. Idag är vi många medarbetare med olika bakgrund och kunskap som tillsammans skapar kvalité och värde till våra kunder och samarbetspartners. Tillsammans med dig vill vi vill bidra till en hållbar och effektiv omställning av samhället och energisystemet.

Jimmy Stensson

Jimmy Stensson

Teknik – och Marknadsansvarig

Jimmy har en bakgrund i Vattenfall-koncernen där han arbetat som projektledare och med Asset Management. År 2017 installerade Jimmy en egen solcellsanläggning på sitt hus i Tyresö vilket blev starten på GoSol Energi:s tillväxtresa. Jimmys solcellsanläggning är idag den första av över 1000 solcellsanläggningar som GoSol Energi installerat.

E-post: jimmy.stensson(a)gosol.se
Mobil: 079-340 56 17

Lise Toll

Lise Toll

VD & Personalansvarig

Lise Toll kommer närmast från E.ON där hon arbetat med vindkraft och kraftvärme på olika chefspositioner i Sverige och internationellt. När Jimmy hörde av sig förstod hon direkt att solcellsbranschen var den nya vindkraftbranschen och ville utnyttja sin erfarenhet för att utveckla och accelerera omställningen av energisystemet.

E-post: lise.toll(a)gosol.se
Mobil: 073-637 33 70

Nils Henoch

Nils Henoch

Inköps- och Ekonomiansvarig

Nils har, utöver ingenjörsstudierna, även studerat ekonomi. Utöver tekniska roller har han arbetat med internationell projektfinansiering av förnybar energi på Energimyndigheten. Erfarenheten från andra länder som kommit längre i utbyggnaden av solceller gav en tidig insikt om Sveriges pågående utbyggnad av solkraft.

E-post: nils.henoch(a)gosol.se
Mobil: 070-306 98 95

Tryggt, Enkelt, Lönsamt och bra för Miljön

Vi installerar solceller, laddboxar och batterier. Alltid komplett och nyckelfärdigt med fast pris

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2021