Integritetspolicy

GoSol Energi AB värnar om våra kunder och besökares personuppgifter. Följande sida behandlar personlig information som samlats på www.gosol.se. Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Introduktion om personuppgifter

Personuppgifter är information om en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, en IP-adress.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

Den personliga informationen du tillhandahåller är data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Formulär används för att kontakta oss, få en offert, använda vår Solcellskalkylator eller att söka jobb.

Mottagare av personuppgifterna

Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan och kontaktformulär på vår webbsida: I samband med intresseanmälan och andra formulär på vår hemsida efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss via anmälningsformuläret.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Generellt sparar vi inga personuppgifter och i de fall vi sparar din data, så är det endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider eller till dess du tar tillbaka ditt samtycke eller åberopar rätten att bli glömd (som till exempel Nyhetsbrev). När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, till exempel med stöd av samtycke när du anmäler dig till våra event eller mottar nyhetsbrev via e-post behandlar vi endast personuppgifterna om det är nödvändigt och / eller lagstadgat för ändamålet.

Ändringar i denna integritetspolicy

GoSol Energi AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.

Hur kontaktar du oss?

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till vårt dataskyddsombud på e-post info@gosol.se.