Våra tjänster

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens El-infrastruktur. Vi levererar och installerar Solceller, Elbilsladdning, Energilagring och Smart mätning. Huvudfokus är att erbjuda kompletta, nyckelfärdiga anläggningar på totalentreprenad med fast pris. 

Komplett och Nyckelfärdigt

Kunder utgörs av privatpersoner, lantbruk, industrier och kommersiella fastighetsägare samt Bostadsrättsföreningar. Vi är ingenjörer och tekniker som drivs av teknikutveckling och en framtidsvision där samhället ställt om till 100 procent förnybar energi och en elektrifierad transportsektor.

För Privatpersoner

I Sverige har över 30 000 hushåll redan installerat solceller. Privatpersoner är till antalet vår största kundgrupp och vi har god erfarenhet från att lyssna in kundens individuella önskemål om till exempel utseende. Vi börjar alltid med att ta fram underlag för dimensionering tillsammans med dig. Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor både före och efter färdigställd installation. det ska vara Tryggt, Enkel och Säkert.

Noggrant förarbete

Även för mindre anläggningar är vi noggranna med att ta fram ordentligt underlag för dimensionering och produktionsberäkning för offererade solcellsanläggningar. Ofta gör vi instrålnings- och produktionsberäkning utifrån 3D-modellering av fastigheten och lokala meteorologiska parametrar. Underlag ligger sedan till grund för lönsamhetskalkyl som du kan stödja dig på vid beslut och beställning.

Säker installation

Montering och installation innefattar elarbete, arbete på hög höjd och eventuell påverkan på takkonstruktion. Därför är det viktigt att arbetet utförs av kvalificerade och behöriga yrkespersoner. Vi är noggranna med att följa föreskrifter och regelverk samt säkerställa att färdigställd anläggning är säker och långlivad. Vår installationsprocess är väl utvecklad och vi blir ofta klara under 1-2 arbetsdagar.

Övervakning och uppföljning

När din solcellsanläggning är installerad kopplar vi upp den mot internet. Det ger dig möjlighet att övervaka din elproduktion i telefonen/surfplattan var du än befinner dig. Om du har valt en smart växelriktare med optimerare kan du se hur mycket varje panel producerar. Uppkoppling hjälper även oss i vårt arbete att följa upp din anläggning och identifiera ifall det är något som behöver åtgärdas.

Beräkna ditt pris online

Ta fram ditt pris online på bara några minuter. Prova vår solcellskalkylator för att få en översiktlig bild av storlek på solcellssystem och lönsamhet.

För Företag

Som kommersiell aktör är du gissningsvis intresserad av en större solcellsanläggning. Till exempel för att du har en hög elförbrukning, för att du förfogar över stora outnyttjade ytor och/eller för att maximera lönsamheten. För dig som företagare är regelverket annorlunda jämfört med privatpersoner, bland annat avseende skatteregler. Kanske har du ett en kraftigare nätanslutning som kräver effektabonnemang. Vi tar hänsyn till allt detta och mycket mer i dimensionering av din solcellsanläggning.

Projektering och Förstudier

Lantbruk och fastighetsägare som efterfrågar större solcellsanläggningar erbjuds hjälp med såväl förstudie som projektering för att säkerställa optimal storlek och dimensionering av solcellsanläggningen. Vi har förståelse för elmarknaden och och vilka faktorer som kan ha påverkan på din solcellsanläggning. Investeringskalkyl och känslighetsanalys görs med antagande om energimarknadspriser och räntenivåer.

Ju större desto bättre

Fördelen med solceller är att de kan monteras och installeras oavsett storlek, men även installation av solceller har stordriftsfördelar. För en större solcellsanläggning blir ofta investeringskostnaden lägre per installerad Watt vilket har potential att öka lönsamheten. Vi har god erfarenhet från att installera större solcellsanläggningar, inklusive markbaserade, som kräver storskalig montering och egen långspänningsanslutning.

Övervakning och uppföljning

Fördelen med solceller är att de kan monteras och installeras oavsett storlek, men även installation av solceller har stordriftsfördelar. För en större solcellsanläggning blir ofta investeringskostnaden lägre per installerad Watt vilket har potential att öka lönsamheten. Vi har god erfarenhet från att installera större solcellsanläggningar, inklusive markbaserade, som kräver storskalig montering och egen långspänningsanslutning.

Laddinfrastruktur & Energimätning

Framtidens energisystem kommer vara hållbara både vad gäller miljö och försörjningstrygghet. Din solcellsanläggning bidrar till detta. I takt med att energisystemet utvecklas kommer transportsektorns energibehov integreras med elmarknaden och smart övervakning och mätning för att jämna ut effektbehoven kommer att öka. Kanske funderar du på installera en laddbox eller kompletterande energimätning.

Laddinfrastruktur

Vi installerar laddinfrastruktur i anslutning till installation av våra solcellsanläggningar. Såväl för laddhybrider som elbilar, välj mellan 1-fas och 3-fas samt mellan olika storlekar, modeller och fabrikat. Framförallt arbetar vi med Elvi-laddboxar men du kan alltid fråga om det är någon särskild laddbox du är intresserad av.

Energimätning & Elcertifikat

För vissa installationer kan det vara relevant att installera extra mätare för att till exempel tillgodoräkna sig elcertifikat för egenanvänd el eller få bättre kontroll över fastighetens energianvändning. Det gäller ofta större installationer eller fastigheter med en stor andel egenanvänd el. Vi hjälper också BRF:er att installera individuell mätning och debitering (så kallad IMD).

Energilagring & Batterier

Funderar du på att installera batterilagring och/eller förbereda för reservkraft i samband med installation av din solcellsanläggning. På förfrågan erbjuder vi installation av olika batterier samt reservkraftomkopplare. Installation av batteri och reservkraft ska emellertid inte betraktas som en investering som ger avkastning utan istället ses som ett sätt att öka din försörjningstrygghet.