Solceller för villor och fritidshus

I Sverige står Villor och Fritidshus för den största ökningen av solceller. Idag har över 140 000 hushåll installerat solceller på sina bostäder.

Lönsamhet att installera solceller

Detta beror till stor del på att privatbostäder har bäst lönsamhets-incitament att installera solceller, men det beror också på att hushåll i Sverige traditionellt är drivande och framåtsträvande vad gäller teknik och samhällsutveckling. Undersökningar utförda av Energimyndigheten visar på att över 50 procent av svenska hushåll kommer att äga en egen solenergianläggning inom tio år.

Vår största kundgrupp

Villor och Fritidshus är till antalet även GoSoL Energi:s största kundgrupp. Sammanlagt har vi installerat över 5 000 st solcellsanläggningar på Villor och Fritidshus. Vi har god erfarenhet från att lyssna in kundens individuella önskemål om till exempel utseende. Vi börjar alltid med att ta fram underlag för dimensionering tillsammans med dig. Vi hjälper dig med administrativa frågor såsom ansökan om stöd och bygglov – från inledande kontakt, under installationsprocessen och vidare genom hela anläggningens livstid.

Solceller & Ekonomi

Att installera solceller på din villa eller fritidshus är en säker och lönsam investering. Normalt har din solcellsanläggning återbetalat sig på mindre än 10 år och efter det har du trygg och gratis elproduktion i minst ytterligare 20 år. Försäljningsstatistik visar på en solcellsanläggning höjer fastighetens värde, samtidigt som driftskostnaden sänks. Som privatperson kan du nyttja skattereduktion för grön teknik motsvarande 20 procent av totalkostnaden för ett solcellssystem och upp till 50 procent av totalkostnaden för laddboxar och batterier.

Intäkterna från din egenproducerad solel består av flera delar. Den solel som du använder själv (Egenanvänd El) innebär besparing motsvarande vad det skulle kosta att köpa motsvarande el, dvs spotpris, överföringsavgift, kostnad för elcertifikat, energiskatt och moms. Den överskottsel som matas in till elnätet (Såld El) har ett värde motsvarande det pris ditt elhandelsbolag köper din solel för plus ersättning för nätnytta och den skattereduktions du får som mikroproducent per såld kWh upp till 30 000 kWh/år.

Solcellssystem från Gosol

Ett solcellssystem utgörs av flera fristående komponenter och produkter som ska monteras och installeras till ett optimalt fungerande solcellssystem. Vårt erbjudande Komplett och Nyckelfärdigt innebär att vi tar ansvar för helheten. När du beställer ett solcellssystem från GoSoL Energi beställer du inte bara de fristående komponenterna, produkterna och arbetskraft. Du beställer ett optimalt projekterat och dimensionerat solcellssystem med funktionsgaranti.

Vi tar helhetsansvar för alla produkter, montagematerial, takmontage, elinstallation samt planering och rapportering såsom anmälan till nätägaren. Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor både före och efter färdigställd installation. Som tillägg erbjuder vi laddinfrastruktur, energimätning och batterilagring. Vi vet att våra kunder har ett intresse av att optimera och integrera sin energianvändning med hänsyn till såväl fastighetens som elbilens behov. 

Möt Max, stolt solelproducent

Vår målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Vi arbetar utifrån ledorden kvalité och engagemang med kundrelationen, teknisk kompetens och hållbarhet som grundpelare. Det är tillsammans med dig och våra kunder som vi lyckas nå vårt mål.

Vi tror att nöjda kunder ger nya kunder. Sedan starten har vi gjort över 5 000 st unika installationer avseende solcellssystem, ladd-infrastruktur och batterier. I video nedan berättar vår tidigare/nuvarande/framtida kund Max om sin resa till att bli stolt solelproducent och ägare till en elbil som laddar förnybart från hans egna solceller.

Referenser

Se några av våra tidigare projekt. Vi tror att nöjda kunder ger nya kunder. Sedan starten har vi installerat över 5 000 st solcellssystem med en sammanlagd installerad effekt på över 100 MW. Vi har bra erfarenhet av såväl småskaliga som storskaliga solcellsinstallationer.

Skåne 8 kWp
Solcellssystem:
24 st 325W Premiumpaneler
Växelriktare: SolarEdge
Installerad effekt: 7,8 kWp
Elproduktion: 7 000 kWh/år
Västra Götaland 14 kWp
Solcellssystem:
44 st 325W Premiumpaneler
Växelriktare: Fronius Symo
Installerad effekt: 14 kWp
Elproduktion: 13 500 kWh/år
Stockholm 20 kWp
Solcellssystem:
51 st 390W Premiumpaneler
Växelriktare: Huawei
Installerad effekt: 19,9 kWp
Elproduktion: 18 500 kWh/år

Läs mer om vår arbetsprocess

Vi på GoSoL Energi hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel.