Solceller Företag, hög elförbrukning och stor takarea

Det finns många argument till varför företag, industrier och fastighetsägare ska investera i solceller. Till grund ligger ofta en ekonomisk kalkyl som visar på att solceller är en lönsam investering med kort återbetalningstid.

Fördelar med solceller

Företag med egenproducerad solel är befriad från energiskatt vilket ofta medför en mycket fördelaktig lönsamhetskalkyl. Utöver lönsamhet bidrar solceller också till att profilera företaget som en modern, grön och hållbar organisation vilket såväl kunder som medarbetare värderar högt.

Kostnadseffektivt

Generellt har företag och fastighetsägare med hög elförbrukning och stora sammanhängande takytor bäst förutsättningar att investera i solceller. Men tack vare att kostnaden för solceller minskat de senaste decenniet är det lönsamt för nästan alla företag att investera i solceller och det går att installera på allt från platta tak till fasader. Vid inventering av företags energikostnader och elförbrukning upptäcks ofta ytterligare synergier och kostnadsfördelar med att investera i solceller.

Lönsamhet

Det finns ett par olika affärsmodeller för den som vill investera i solceller. Företag kan bland annat leasa solceller och/eller upplåta sitt tak till en energi-entreprenör som avtalar om att återsälja producerad solel till fastigheten (PPA – Power Purchase Agreement). Men enklast och mest lönsamt är oftast finansiera och äga solcellsanläggningen i egen regi. GoSoL Energi erbjuder drift- och serviceavtal som gör det tryggt och enkelt för företag att äga sin egen solcellsanläggning. Den slutliga ekonomiska kalkylen behöver ta hänsyn till flera faktorer.

Den mest fundamentala faktorn är kvoten mellan årlig elproduktion och investeringskostnaden. För att beräkna lönsamheten jämförs kostnaden per producerad kWh (LCOE – Levelized Cost of Electricity) med de intäkter och besparingar som varje producerad kWh inbringar. Intäkterna beror i sin tur på variabler såsom andelen egenanvänd el, nät- och överföringsavgifter, spotpris samt elcertifikat. Vanligt är att LCOE hamnar på 35-45 öre/kWh vilket normalt motsvarar en avkastning (IRR – Internal Rate of Return) på över 10 procent.   

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.

Varumärke, miljö och hållbarhet

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens El-infrastruktur. Vi på GoSoL Energi är ingenjörer och tekniker som drivs av teknikutveckling och en framtidsvision där samhället ställt om till 100 procent förnybar energi och en elektrifierad transportsektor. Vi vill att vårt arbete bidrar till en mer miljövänlig och hållbar framtid.

Vi vet att det är viktigt för våra beställare att kunna visa och kommunicera sitt miljö- och hållbarhetsarbete till sina kunder och hyresgäster. Vi hjälper dig att ta fram underlag och material som kan användas för att kommunicera detta. Här är en reklamfilm som vi tog fram till en av våra kunder.

Dina förutsättningar att investera i solceller

Vi på GoSoL Energi hjälper dig att utreda huruvida solceller är en fördelaktig investering för din fastighet. Vi tar fram underlag för dimensionering och projektering samt erforderlig dokumentation. Solceller kan monteras på alla tak. Montagelösning beror på takmaterial och takets lutning. På lutande tak monteras solcellspanelerna infästa i taket medan ballastsystem används för platta tak. Takets hållfasthet behöver bedömas i samband med projektering, men normalt är tak dimensionerande för snölaster på 200-300 kg/kvm. Ett solcellssystem väger omkring 15-25 kg/kvm.

Utöver faktiska förutsätningar för installation såsom takkonstruktion och elscheman behöver en solcellsanläggning dimensioneras med hänsyn till ekonomiska och skattemässiga förutsättningar. Bland annat behöver fastighetens elförbrukning och energibeskattning analyseras. År 2021 höjs gränsen för energiskatt från 255 kWp till 500 kWp. Detta innebär att solcellsanläggningar understigande en toppeffekt på 500 kWp inte är skattskyldig. Förändrat regelverk och gräns för energiskatt innebär bättre förutsättningar för företag att investera i större och mer lönsamma solcellsanläggningar.

Boka gratis konsultation

Helhetsleverantör inom nyckelfärdiga energilösningar.