Vanliga frågor

Här finner ni vanliga frågor och svar. Ni kan även kontakta oss om ni har andra frågor eller bara funderingar.

Allmänna frågor om solceller och solenergi

Behövs det bygglov för solceller?

Det generella kravet på bygglov togs bort den 1 augusti 2018, så de allra flesta behöver idag inte ansöka om bygglov. Om ditt hus ligger inom ett militärt eller ett särskilt kulturmärkt område kan bygglov fortfarande behövas. Om du är osäker tar du kontakt med din kommun.

Är Sverige bra för solceller?

Sverige har ett bra klimat för solceller, även om vi inte är det land med bäst förutsättning i världen för solceller. Till exempel har vi i Sverige endast 10 % mindre solinstrålning än Tyskland, vilket är Europas solcellstätaste land. I norra Sverige finns till och med möjlighet att få solel på natten tack vare midnattssolen och det går att ha solceller i stort sett hela landet

Sverige har inte lika mycket solljus som länder längre söder ut. Däremot gynnas solcellerna av vårt kallare klimat. När det är varmt ute skapas det stora förluster i solcellerna. Många vet inte att en kall och blåsig, men solig sommardag, ger upp emot 25 % högre solelproduktion än en riktigt varm högsommardag.

Var kan jag lära mig mer om solceller?

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss på Gosol Energi om ni har frågor. Vi hjälper gärna till. Vill ni ha mer oberoende råd finns Solelportalen vilken tagits fram av Energimyndigheten och har varje kommun har en ”Energi- och klimatrådgivare” som ofta kan ge bra svar på frågor om solceller.

Frågor kring ekonomi och lönsamhet för solceller

Är det lönsamt att investera i solceller?

Det är idag för de allra flesta som bor i hus mycket lönsamt att investera i solceller. Solceller ger ofta en avkastning på åtminstone 7 – 8 %, ibland till och med över 10 %. Att istället ha pengarna på banken ger väldigt liten ränta, om någon ränta alls. Har man inte pengar på banken men kan ta ett bostadslån är räntan efter ränteavdrag bara 1 – 2 %. Går elpriset upp ökar värdet av på din solel. Samtidigt ökar även husets värde om det har solceller och själva investeringen får man dra av när huset säljs.

Finns det solcellsbidrag att ansöka om?

För privatpersoner ersattes solcellsbidraget den 1 januari 2021 med ett Grönt avdrag. Avdraget görs direkt på fakturan. Det nya skatteavdraget ligger på 20 % för en solcellsinstallation. För batterilagring eller installation av laddbox till din elbil är skatteavdraget 50 %.

Hur vet jag vilken solcellsanläggning som ger bäst lönsamhet för mig?

Detta är komplext, mycket svårare än man kan ana, så ett kort svar kan tyvärr inte ges på denna fråga. Lönsamheten påverkas av många olika faktorer, det är viktigt att den som projekterar din solcellsanläggning är erfaren och kunnig inom området. Be gärna projektören gå igenom den ekonomiska kalkylen med dig. En bra projektering, en simulerad produktionsberäkning samt tydlig och transparent offert är viktigt för att kunna förstå vad som blir mest lönsamt i varje enskilt fall.

Takets förutsättningar för installation av solceller

Hur vet jag om det går montera solceller på mitt tak?

De allra flesta taken är lämpliga för solceller. Beroende på takets uppbyggnad och beklädnad används olika monteringssystem. Det finns monteringssystem anpassade för de allra flesta tak vi har i Sverige.

Går det ta ner solpanelerna för att byta tak?

Ja det går ta ner solpanelerna för att byta tak och sedan sätta upp dem igen. Det är några dagars extra arbete så återbetalningstiden på solcellsinvesteringen ökar i så fall med ett par år. Vi rekommenderar att man byter tak innan installationen om taket är i dåligt skick.

Är platt tak bra för solceller?

Ja, platta tak är enkla att installera solpaneler på. Oftast hålls panelerna kvar på taket endast med mothållsvikter så ingen håltagning i taket behöver då göras. Solpanelerna kan vinklas upp mot söder eller mot öst/väst.

Är tak vända mot söder alltid bäst för solceller?

Tak som lutar ungefär 35 grader och är orienterade mot söder ger högst solproduktion, men det kan vara så att ett hus orienterat i öst-/västlig riktning får högre avkastning och en snabbare återbetalningstid på sin solcellsinvestering. Genom att solpaneler placeras i olika riktningar så kommer elproduktionen spridas ut under större del av dagen. Det innebär att huset kommer använda mer av solelen själva, och sälja mindre, samtidigt som man klarar sig på en mindre kraftfull växelriktare. Det finns mycket pengar att spara genom att projektera och dimensionera anläggningen utifrån varje kunds specifika förutsättningar.

Frågor kring underhåll och skötsel av en solcellsanläggning

Fungerar solcellerna om det kommer snö på dem?

Solcellerna fungerar så länge de får ljus på sig. Ett tunt lager snö släpper igenom det mesta solljuset så produktionen påverkas inte så mycket. Är det mycket snö slutar solcellerna producera el.

Ska jag ta bort snön från solpanelerna?

Solpanelerna är glatta och snön brukar glida av efter ett tag. Risk finns att man skadar panelerna om man försöker raka av snön från dem. Solinstrålningen är dessutom låg under vintern så produktionsförlusten på grund av snö brukar sett till hela årets produktion bli väldigt liten. Vi rekommenderar inte att man försöker ta bort snön från panelerna.

Behöver jag tvätta solpanelerna?

Man ska normalt inte behöva tvätta solpanelerna. Regn och snö tvättar bort smuts och damm som fastnar på panelerna. Om du trots det vill tvätta panelerna görs det lämpligen en molnig dag eller under en tidpunkt när solcellerna inte träffas av direkt solljus, då är solpanelernas yta inte är lika varm. Att tillföra kallt vatten på en varm solpanel kan skada solcellerna. Det är viktigt att inte använda rengöringsmedel utan bara vatten vid tvättning. Man ska inte heller använda borstar eller annat som kan repa panelerna.

Hur vet jag att anläggningen fungerar?

I växelriktarens tillhörande app och websida går det se hur mycket anläggningen producerar. Där finns även historiska data. Det är enkelt att jämföra data mellan olika dagar och år. Tänk dock på att solinstrålningen till Sverige kan variera ganska mycket mellan olika år. På växelriktaren finns även lampor som indikerar ifall något skulle vara fel.

Vilka underhållskostnader ska jag räkna med?

Solcellsanläggningar kräver nästan inget underhåll så underhållskostnaderna är väldigt små jämfört med andra energikällor. Solpanelerna bedöms hålla och producera hel i upp till närmare 40 år, men växelriktaren, som innehåller en hel del elektronik, kommer sannolikt behöva bytas ut under solpanelernas livslängd. Växelriktaren står för ungefär 15% av totala investeringen. Garantin på växelriktaren är vanligtvis 10 – 12 år så det kan vara klokt att budgetera för att byta växelriktaren efter 15 – 20 år.

Frågor kring batterier och Stöd- och balanstjänster

Vad är Stödtjänster, Balanstjänster och Flextjänster?

En Stödtjänst, Balanstjänst eller Flextjänst är en tjänst inom elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I ett elektriskt kraftnät är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika instabiliteter och fel i elnätet. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Genom balanstjänster kan transmissionsnätföretagen (Sveriges Kraftnät) optimera nätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elenergi till konsumenter och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Hur fungerar en balanstjänst?

Stöd- och Balanstjänster inkluderar olika funktioner som erbjuds för att ge stöd och säkerställa stabiliteten i elnätet.

Solcellsanläggningar och batterilager är utmärkta enheter som kan anslutas till Sveriges Kraftnät för att hjälpa till att balansera nätfrekvensen och minimera frekvensvariationer i elnätet.

Hur får jag ersättning från balanstjänsten?

Ett batteri som är anslutet till GoSol balanstjänst får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Ersättningen under 2023 var 5 400 kr/kW, med ett 10 kW batteri gav det en årlig intäkt på ca 54 000 kr.

Behöver jag betala skatt på intäkterna från mitt batteri?

Eftersom intäkterna är schablonbaserade behöver du endast betala skatt om intäkterna från ditt batteri överstiger 40 000 kr per år.

Vad är skillnaden på Flextjänster, Stödtjänster och Balanstjänster?

Flextjänster, stödtjänster och balanstjänster inkluderar olika funktioner som erbjuds för att ge stöd och säkerställa stabiliteten i elnätet.

Faktum är att båda tjänsterna innefattar likartade funktioner som tillsammans ska kunna bidra till en bättre balans i energisystemet.​ Du tjänar då pengar på att ”vara uppkopplad” och finnas tillgänglig.

Varberg Energi har benämnt sin tjänst som Flextjänst som ¨Nätflex¨ där du som kund kan vara uppkopplad till elnätet samt använda batteriet för eget bruk samtidigt. CheckWatt och Flowers tjänster benämns som ¨Stöd- och Balanstjänster¨ där du som kund är uppkopplad till elnätet och inte kan använda ditt eget batteri för eget bruk.

Anledningen till att de skiljer sig sett till styrning av batteriet, ligger i lönsamheten. Idag får du som bäst betalt genom att delta 100% med ditt batteri. Om detta förändras med tiden, återstår att se.

Vad är Flower?

Flower är ett svenskt företag som erbjuder smarta tjänster och lösningar för hållbar energianvändning. Flower möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning av olika energiresurser, såsom solceller, batterier och vind för privatpersoner, företag och industrier. Flowers styrning av batteriet tar hänsyn till flera olika nyttor för elsystemet och för din plånbok. Detta kan vara allt ifrån att öka egenanvändningen av solel till att handla på spotpris samt utföra stödtjänster mot nätet, där batteriägare kan få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet.

Idag är Flower Hub kompatibelt med växelriktare och batterier från Huawei, SAJ och Sungrow. På den kommersiella sidan finns det även där flertalet kompatibla fabrikat. Stöd för andra fabrikat kommer att läggas till löpande och informationen kommer att uppdateras därefter.

Flower Hub har ingen bindningstid.

Vad är Greenely?

Greenely är ett svenskt företag som grundades av tre KTH-studenter som hittade ett problem i den svenska energihanteringen och ville vara en del av lösningen.

Greenely har en smart energiapp som hjälper hushåll att bli en aktiv del av energiomställningen. Greenely hjälper hushåll att kontrollera och optimera elförbrukningen i hemmet. Genom Greenelys plattform kan kunder både minska sina energikostnader, bidra till en mer hållbar energiförbrukning och tjäna pengar på att stabilisera elnätet.

Idag är Greenely kompatibelt med bl.a. PixiiHome

Vad är CheckWatt?

CheckWatt är ett svenskt företag som erbjuder smarta tjänster och lösningar för hållbar energianvändning. CheckWatt möjliggör ett 100% förnybart energisystem genom mätning, analys, visualisering och styrning av olika energiresurser, såsom solceller, batterier, elbilsladdare och vattenmätare. CheckWatt har även utvecklat ett virtuellt kraftverk som heter Currently, där batteriägare kan få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet.

 

Idag är CheckWatt kompatibelt med flertal växelriktare och batterier från bl.a. Goodwe, Sungrow och Growatt för privatpersoner. På den kommersiella sidan finns det även där flertalet kompatibla fabrikat. Stöd för andra fabrikat kommer att läggas till löpande och informationen kommer att uppdateras därefter.

CheckWatt har ingen bindningstid.

Vad är Nätflex?

Nätflex är ett virtuellt kraftverk för flexibel energianvändning via Varberg Energi där batteriägare kan få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet.

Varberg Energi är en energi- och bredbandskoncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. Varberg Energis verksamhetsgrenar är el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband, internettjänster och energilösningar som t ex laddinfrastruktur, batterier och solcellspaket.

Idag är Nätflex kompatibelt med Ferroamp och dess ESS batterier.

För -och nackdelar batterier

Batterier kan användas inom olika områden med dagens teknik, exempelvis kan du lagra energi eller vara med och reglera frekvensen i elnätet mot en kontinuerlig ersättning.

Fördelar med batterier;

 • Kapa effekttoppar
 • Stöd- och balanstjänster
 • Lagra egenproducerad solel

Nackdelar med batterier;

 • Batterier har en begränsad livslängd.
Varför är energilagring viktig?

Energilagring, särskilt i form av batterier, är av central betydelse för flera anledningar. För det första, i vårt moderna samhälle, är det en ständig efterfrågan på elektricitet. Ändå produceras inte alltid elektriciteten vid exakt det ögonblick den behövs. Därför kan batterier fungera som en brygga, lagrande energi när den är tillgänglig och frigörande när den efterfrågas.

För det andra, med den växande betoningen på förnybar energi, blir energilagring ännu viktigare. Solenergi produceras till exempel endast när solen skiner, och vindenergi när vinden blåser. Dock, när solen inte skiner eller vinden inte blåser, måste vi fortfarande ha tillgång till el. Här kommer batterierna in i bilden, som en lösning på denna utmaning.

I elnätet spelar batterier en avgörande roll i att balansera utbud och efterfrågan på elektricitet. För att elnätet ska fungera korrekt måste produktionen av elektricitet alltid matcha konsumtionen. Om det uppstår en obalans, kan det leda till spänningsvariationer eller till och med strömavbrott.

Därför används batterier i elnätet för att lagra överskott av elektricitet när produktionen överstiger efterfrågan (FCR-D Ned). När efterfrågan överstiger produktionen, kan dessa batterier frigöra den lagrade elektriciteten tillbaka till nätet (FCR-D Upp). Detta kallas för frekvensreglering. På detta sätt hjälper batteriägare till att bibehålla en stabil och pålitlig elförsörjning samtidigt som frekvensen i elnätet balanseras på 50 Hz.

Vad är en TSO?

Transmission system operator eller TSO är den engelska benämningen på det organ som har systemansvaret för ett transmissionsnät för elektricitet eller naturgas. I Sverige används även termerna stamnätsföretag, när det gäller el, transmissionsnätsföretag och transmissionsnätsoperatör.

Svenska kraftnät är enligt elmarknadsdirektivet artikel 40 systemansvarig för överföringssystemet (TSO) och ansvarar bland annat för att upphandla stödtjänster och anskaffning av avhjälpande åtgärder för att upprätthålla driftsäkerheten i överföringssystemet och bidra till försörjningstryggheten genom att tillhandahålla överföringskapacitet på dagen före- och intradagsmarknaden. För att balansera systemet i realtid ska Svenska kraftnät upphandla stödtjänster för balansering
genom transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden

 

Vad är FCR-D?

FCR-D står för Frekvenshållningsreserv störd drift. FCR-D reglerar frekvensen både upp och ned beroende på avvikelse i det svenska elnätet.

FCR-D upp (Frekvenshållningsreserv Störning uppreglering)

 • Är en Automatisk stöd- och balanstjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar (uppreglering).

 

FCR-D ned (Frekvenshållningsreserv Störning nedreglering)

 • Är en Automatisk stöd- och balanstjänst som stabiliserar frekvensen vid driftstörningar (nedreglering).

 

 

Vilka olika typer av batterier finns det?
 • Litiumbatterier: Vanligen gjorda av litiumjärnfosfat eller litiumjon.
 • Nickelmetallhydrid: Gjorda av vätskebaserade elektrolyter.
 • Blybatterier: Gjorda av blyoxid, blysulfat och en syralösning.
Vad är ett Litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4)?

Litiumjärnfosfat eller LFP-batteri, betecknas med symbolen LiFePO4 och är en form av laddningsbart Litiumjonbatteri. LiFePO4-batterier har en längre livslängd, är väldigt säkra, behöver inget underhåll, har en bättre laddningseffektivitet och förbättrad urladdning jämfört med andra litiumbatterier och blybatterier.

Litiumjärnfosfatbatteriet är ett litiumjonbatteri som använder litiumjärnfosfat (LiFePO4) som det positiva elektrodmaterialet och kol som det negativa elektrodmaterialet.

Vi på Gosol Energi använder oss idag endast av LFP-batterier.

Skillnaden mellan Litiumjärnfosfat och Litiumjonbatterier

Litiumjärnfosfat-batteri, eller LFP-batteri, betecknas med symbolen LiFePO4 och är en form av laddningsbart Litiumjonbatteri. Ett Litiumjärnfosfat (LiFePO4) batteri är en form av Litiumjonbatteri men med en annorlunda kemisk sammansättning. En järnfosfat (FePO4) katod används i ett LiFePO4-batteri, en form av laddningsbart Litiumjonbatteri.

Det kan felaktigt uppfattas att alla Litiumbatterier är likadana, men det stämmer inte. Tekniken som används i LiFePO4-batterier är av nyare datum än den som används i Litiumjonbatterier och dess kemiska samt termiska stabilitet är avsevärt överlägsen.

Varför skiljer sig mätvärden på min elräkning från stöd- och balanstjänster?

Elnätsföretagens mätare ska vara kontrollerade inför installation hos dig som kund, och det är mycket ovanligt att en elmätare visar felaktiga värden, MEN vid användning av stöd- och balanstjänster mäts importerad och exporterad energi med hjälp av delningsbara strömtransformatorer. Denna mätmetod ger högupplösta mätvärden som t ex behövs för att kunna utföra fasbalansering, däremot ger de inte samma mätnoggrannhet som en fast monterad elmätare.

En annan faktor som kan ge en allt större avvikelse mot elnätbolagets mätare är att det finns olika metoder för att mäta importerad och exporterad trefasenergi vid samtidiga fasobalanser. Just Ferroamp använder en annan mätmetod än de flesta nätbolag i Sverige, därav kan EnergyHub rapportera högre värden på både importerad och exporterad energi än vad elnätbolaget mäter när fasobalanser förekommer i kombination med export.

Ett förenklat exempel för Ferroamps mätmetod:

 • Du har en förbrukning på 1000 W på fas 1, 1500 W på fas 2 och 2000 W på fas 3
 • Du har en solproduktion som ger 1500 W på fas 1, 1500 W på fas 2 och 1500 W på fas 3
 • EnergyHub kommer registrera 500 W export på fas 1, 0 W import/export på fas 2 och 500 W import på fas 3
 • Nätbolaget kommer registrera 0 W import/export då exporten på fas 1 tas ut av importen på fas 3

Detta gör att Ferroamps växelriktare ¨EnergyHub¨ räknar import 500 W per timme (0,5 kWh) och export 500 W per timme (0,5 kWh) medan nätbolaget inte räknar upp någon energi varken importerad eller exporterad.

Skillnaden är som störst vintertid med mindre instrålande sol och system kan balansera kring 0 W i näteffekt under en längre period där det samtidigt sker import på någon fas och export på en annan.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.