Vanliga frågor

Här finner ni vanliga frågor och svar. Ni kan även kontakta oss om ni har andra frågor eller bara funderingar.

Allmänna frågor om solceller och solenergi

Behövs det bygglov för solceller?

Det generella kravet på bygglov togs bort den 1 augusti 2018, så de allra flesta behöver idag inte ansöka om bygglov. Om ditt hus ligger inom ett militärt eller ett särskilt kulturmärkt område kan bygglov fortfarande behövas. Om du är osäker tar du kontakt med din kommun.

Är Sverige bra för solceller?

Sverige har inte lika mycket solljus som länder längre söder ut. Däremot gynnas solcellerna av vårt kallare klimat. När det är varmt ute skapas det stora förluster i solcellerna. Många vet inte att en kall och blåsig, men solig sommardag, ger upp emot 25 % högre solelproduktion än en riktigt varm högsommardag.

Var kan jag lära mig mer om solceller?

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss på Gosol Energi om ni har frågor. Vi hjälper gärna till. Vill ni ha mer oberoende råd finns Solelportalen vilken tagits fram av Energimyndigheten och har varje kommun har en ”Energi- och klimatrådgivare” som ofta kan ge bra svar på frågor om solceller.

Frågor kring ekonomi och lönsamhet för solceller

Är det lönsamt att investera i solceller?

Det är idag för de allra flesta som bor i hus mycket lönsamt att investera i solceller. Solceller ger ofta en avkastning på åtminstone 7 – 8 %, ibland till och med över 10 %. Att istället ha pengarna på banken ger väldigt liten ränta, om någon ränta alls. Har man inte pengar på banken men kan ta ett bostadslån är räntan efter ränteavdrag bara 1 – 2 %. Går elpriset upp ökar värdet av på din solel. Samtidigt ökar även husets värde om det har solceller och själva investeringen får man dra av när huset säljs.

Finns det solcellsbidrag att ansöka om?

För privatpersoner ersattes solcellsbidraget den 1 januari 2021 med ett Grönt avdrag. Avdraget görs direkt på fakturan. Det nya skatteavdraget ligger på 15 % för en solcellsinstallation. För batterilagring eller installation av laddbox till din elbil är skatteavdraget 50 %.

Hur vet jag vilken solcellsanläggning som ger bäst lönsamhet för mig?

Detta är komplext, mycket svårare än man kan ana, så ett kort svar kan tyvärr inte ges på denna fråga. Lönsamheten påverkas av många olika faktorer, det är viktigt att den som projekterar din solcellsanläggning är erfaren och kunnig inom området. Be gärna projektören gå igenom den ekonomiska kalkylen med dig. En bra projektering, en simulerad produktionsberäkning samt tydlig och transparent offert är viktigt för att kunna förstå vad som blir mest lönsamt i varje enskilt fall.

Takets förutsättningar för installation av solceller

Hur vet jag om det går montera solceller på mitt tak?

De allra flesta taken är lämpliga för solceller. Beroende på takets uppbyggnad och beklädnad används olika monteringssystem. Det finns monteringssystem anpassade för de allra flesta tak vi har i Sverige.

Går det ta ner solpanelerna för att byta tak?

Ja det går ta ner solpanelerna för att byta tak och sedan sätta upp dem igen. Det är några dagars extra arbete så återbetalningstiden på solcellsinvesteringen ökar i så fall med ett par år. Vi rekommenderar att man byter tak innan installationen om taket är i dåligt skick.

Är platt tak bra för solceller?

Ja, platta tak är enkla att installera solpaneler på. Oftast hålls panelerna kvar på taket endast med mothållsvikter så ingen håltagning i taket behöver då göras. Solpanelerna kan vinklas upp mot söder eller mot öst/väst.

Är tak vända mot söder alltid bäst för solceller?

Tak som lutar ungefär 35 grader och är orienterade mot söder ger högst solproduktion, men det kan vara så att ett hus orienterat i öst-/västlig riktning får högre avkastning och en snabbare återbetalningstid på sin solcellsinvestering. Genom att solpaneler placeras i olika riktningar så kommer elproduktionen spridas ut under större del av dagen. Det innebär att huset kommer använda mer av solelen själva, och sälja mindre, samtidigt som man klarar sig på en mindre kraftfull växelriktare. Det finns mycket pengar att spara genom att projektera och dimensionera anläggningen utifrån varje kunds specifika förutsättningar.

Frågor kring underhåll och skötsel av en solcellsanläggning

Fungerar solcellerna om det kommer snö på dem?

Solcellerna fungerar så länge de får ljus på sig. Ett tunt lager snö släpper igenom det mesta solljuset så produktionen påverkas inte så mycket. Är det mycket snö slutar solcellerna producera el.

Ska jag ta bort snön från solpanelerna?

Solpanelerna är glatta och snön brukar glida av efter ett tag. Risk finns att man skadar panelerna om man försöker raka av snön från dem. Solinstrålningen är dessutom låg under vintern så produktionsförlusten på grund av snö brukar sett till hela årets produktion bli väldigt liten. Vi rekommenderar inte att man försöker ta bort snön från panelerna.

Behöver jag tvätta solpanelerna?

Man ska normalt inte behöva tvätta solpanelerna. Regn och snö tvättar bort smuts och damm som fastnar på panelerna. Om du trots det vill tvätta panelerna görs det lämpligen en molnig dag eller under en tidpunkt när solcellerna inte träffas av direkt solljus, då är solpanelernas yta inte är lika varm. Att tillföra kallt vatten på en varm solpanel kan skada solcellerna. Det är viktigt att inte använda rengöringsmedel utan bara vatten vid tvättning. Man ska inte heller använda borstar eller annat som kan repa panelerna.

Hur vet jag att anläggningen fungerar?

I växelriktarens tillhörande app och websida går det se hur mycket anläggningen producerar. Där finns även historiska data. Det är enkelt att jämföra data mellan olika dagar och år. Tänk dock på att solinstrålningen till Sverige kan variera ganska mycket mellan olika år. På växelriktaren finns även lampor som indikerar ifall något skulle vara fel.

Vilka underhållskostnader ska jag räkna med?

Solcellsanläggningar kräver nästan inget underhåll så underhållskostnaderna är väldigt små jämfört med andra energikällor. Solpanelerna bedöms hålla och producera hel i upp till närmare 40 år, men växelriktaren, som innehåller en hel del elektronik, kommer sannolikt behöva bytas ut under solpanelernas livslängd. Växelriktaren står för ungefär 15% av totala investeringen. Garantin på växelriktaren är vanligtvis 10 – 12 år så det kan vara klokt att budgetera för att byta växelriktaren efter 15 – 20 år.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.