Investerare

Aktien i Gosol Energy Group AB handlas på Spotlight Stock Market

Aktien

Aktien i Gosol Energy Group AB handlas på Spotlight Stock Market från och med den 28 november 2023.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 – 29 februari 2024
Delårsrapport januari-mars 2024 – 21 maj 2024
Årsredovisning 2023 – 28 april 2024
Årsstämma – 28 maj 2024
Delårsrapport januari-juni 2024 – 30 augusti 2024
Delårsrapport januari-september 2024 – 15 november 2024

Styrelse och ledande befattningshavare

Nedanstående styrelse är vald vid extra bolagsstämma den 15 september 2023.

Hans Jacobsson – Styrelseordförande
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan Göteborg

Född: 1967

Erfarenhet: Tidigare erfarenhet av börsnoteringar, förvärv, kapitalanskaffningar, investor relations och styrelsearbete. Sitter i flertalet börsnoterade styrelser.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Thinc Collective AB (publ.), Zinzino AB (publ.), Tura Group AB (publ), Lohilo Foods AB (publ.), ledamot i Nowa Kommunikation AB, Rönnbacken Ventures AB, suppleant i Whyfinder AB.

Innehav i Gosol Group: 299 825
Anna Frick – Styrelseledamot
Utbildning: Magisterexamen marknadsföring och finans, Handelshögskolan i Stockholm

Född: 1968

Erfarenhet: Lång erfarenhet som styrelseledamot i noterade bolag med bl a erfarenhet av noteringar (Lohilo Foods, Leo Vegas Medhelp Care) ett antal kapitalanskaffningar samt exits (Leo Vegas, A3Allmänna, Nordnet).

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fortnox AB (publ.) Svea Bank AB, Zinzino AB (publ.), Medhelp Care AB (publ.), AFO AB.

Innehav i Gosol Group: 0
Jimmy Stensson – Styrelseledamot & VD
Utbildning: Civilingenjör, Uppsala universitet

Född: 1983

Erfarenhet: Grundade tillsammans med Nils Henoch Gosol Energi AB 2018. Tidigare positioner inom Vattenfall.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Winborgen Holding AB.

Innehav i Gosol Group: 15 890 725
Martin Tornhill – Styrelseledamot & Regionansvarig Syd
Utbildning: Civilingenjör, Lunds Tekniska Högskola

Född: 1996

Erfarenhet: Erfarenhet av ledning och styrelsearbete i Gosol Energi AB.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Östra Kaniks Jordbruks Aktiebolag.

Innehav i Gosol Group: 13 132 335
Albin Gullberg – Regionansvarig Väst
Utbildning: Högskoleingenjör, Chalmers Tekniska Högskola

Född: 1995

Erfarenhet av ledning och styrelsearbete i Gosol Energi AB.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i Gullberg Performance AB

Innehav i Gosol Group: 9 654 365

Nils Henoch – CFO
Utbildning: Civilingenjör & kandidatexamen (Ekonomi), Uppsala universitet

Född: 1983

Erfarenhet: Grundade tillsammans med Jimmy Stensson Gosol Energi AB 2018. Tidigare positioner inom Energimyndigheten.

Övriga uppdrag: Ägare och styrelseledamot i ETSIGN AB

Innehav i Gosol Group: 15 890 725

Aktien

Aktieägare

Tabellen nedan anger Gosol Energy Group AB:s största aktieägare per den 23 november 2023. Bolaget har totalt 84 275 167 stycken aktier, alla av samma aktieslag.

ÄgareAntal aktierKapitalRöster
Etsign AB, Nils Henoch15 890 72518,86%18,86%
Winborgen Holding AB, Jimmy Stensson15 890 72518,86%18,86%
Östra Kaniks Jordbruks Aktiebolag, Martin Tornhill13 132 33515,58%15,58%
Gullberg Performance AB, Albin Gullberg9 654 36511,46%11.46%
Pep Securities AB, Marcus Bonsib (VD)7 495 6258,89%8,89%
Quantum Leben AG3 178 1453,77%3,77%
Lednil AB, Peter Lindell1 499 1251,78%1,78%
Berno Invest AB, Sara Lindell1 499 1251,78%1,78%
Yellow Jaguar, Günther Mårder1 319 2301,57%1,57%
Öresund Growth Partner AB, Jens Olsson1 0793701,28%1,28%
Övriga13 636 39716,17%16,17%
Totalt84 275 167100,00%100,00%