Batterier för villaägare

Installera ett batteri idag. Du kan använda det för att optimera egenförbrukningen och få ersättning för stöd- och balanstjänster.

Batterier

Med ett batteri kan du lagra energi från solceller, så att producerad solel kan användas under hela dygnet. Med ett batteri är du också redo för att kunna få en extra inkomst genom att hjälpa till att balansera elnätet. För att undvika elavbrott och säkerställa att elnätet levererar elektricitet stabilt behöver Svenska kraftnät och Sveriges elnätsägare säkerställa att det finns balans vad gäller inmatning och utmatning från elnätet. Detta för att säkerställa att spänningen och frekvensen i elnätet hålls stabilt. Med solceller och batteri kan du stödja Svenska kraftnäts och Sveriges elnätsägares arbete med att säkerställa stabilitet i Sveriges elnät.

Lagra el från dina solceller

Med ett batteri kan du lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar under dagen för användning på kvällen när solen har gått ned. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med din konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur din solcellsanläggning och därmed högre lönsamhet. Att bli självförsörjande till den punkt där du inte längre behöver elektricitet från nätet kräver emellertid väldigt stor lagringskapacitet för att förse dig med elektricitet under dagar med låg solelproduktion och blir därmed mycket kostsamt.

Hyr ut ditt batteri

Stöd- och balanstjänster är tjänster inom elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I ett elektriskt kraftnät är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika instabiliteter och fel i elnätet. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Genom balanstjänster kan transmissionsnätföretagen (Sveriges Kraftnät) optimera nätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elenergi till konsumenter och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

50 procent skattereduktion

Regeringen uppmuntrar omställningen till produktion av ny fossilfri elproduktion. År 2021 infördes ett grönt skatteavdraget på upp till 50 000 kr per person. Där ingår också stöd för solceller, energilagring och elbilsladdare. För installation av system för lagring av egenproducerad elenergi ges en reduktion på 50 procent av kostnaden för arbete och material. Definitionen av energilagring är både batteri och hybridväxelriktare. Det gör det attraktivt att investera i hybridväxelriktare och batteri direkt vid köp av en ny solcellsanläggning, då skillnaden i slutpris inte blir så stor.

Våra batterier för villaägare

På Gosol Energi har vi stor erfarenhet från att leverera och installera batterier med tillhörande stöd- och balanstjänster. Från mindre batterier för villan till storskaliga container-lösningar. Vi arbetar med kvalitetssäkrade produkter som vi har bra förståelse och erfarenhet från.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel: 010-175 52 00