Vår arbetsprocess

Vi på GoSoL Energi hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga solcellssystem vilket innebär att vi finns med dig genom hela processen.

1
Första möte
Allting börjar med en första kontakt.
Utifrån dina förutsättningar och önskemål så hjälper vi er att utreda om solceller är en bra investering för er. Vi analyserar fastighetens energiprofil och går igenom vilka teknikval och produkter som passar bäst överens med dina förutsättningar och önskemål.
2
Förstudie
Dimensionering, projektering och ekonomisk kalkyl.
Med utgångspunkt i dina förutsättningar och önskemål så projekterar vi en solcellsanläggning som är dimensionerad för din fastighet. Produktionsberäkning görs med hänsyn till läge, skuggning, väderstreck och taklutning. Produktval, materialkalkyl och arbetskostnad summeras till en sammanlagd investeringskostnad. Utifrån produktionsberäkning och investeringskostnad så sammanställer vi en lönsamhetskalkyl.
3
Föranmälan
I samband med beställning gör vi föranmälan till nätägaren.
I anslutning till att du beställer din solcellsanläggning skickar vi in en föranmälan till din nätägare. Detta är obligatoriskt eftersom nätägaren behöver säkerställa att nätet har kapacitet att ta emot din egenproducerade solel. Normalt tar det 1-2 veckor för nätägaren att godkänna föranmälan. Därefter kan vi börja planera installationen av din solcellsanläggning.
4
Installation
Leverans, montage och installation.
Efter att nätägaren godkänt föranmälan påbörjas planeringen av installationen. Materialtransport och arbetsscheman kontrolleras och bokas en vecka för installationen. Installationen tar normalt 1-2 dagar och inleds oftast med att montera takfästen och solcellspaneler på taket. Därefter installeras växelriktaren (och eventuellt batteri) och ansluts till husets elcentral.
5
Färdiganmälan
Drifttest, slutkontroll och färdiganmälan.
Efter färdig installation kontrolleras och drifttestas din solcellsanläggning. Vi sätter upp märkning och skickar in en färdiganmälan till din nätägare. Nätägaren skickar ut en nättekniker som kontrollerar att solcellsanläggning är korrekt ansluten till elnätet och som byter din elmätare till en elmätare som kan mäta både inkommande och utgående el.
6
Elhandel
Nu är du Solelproducent.
När din solcellsanläggning tagits i drift är det bra att kontrollera att ditt Anläggnings-ID blivit uppdaterat hos ditt elhandelsbolag så att det registrerar både köpt och såld el. När du fått ditt Anläggnings-ID uppdaterat av nätägaren kontaktar du ditt nuvarande Elhandelsbolag som du ska sälja producerad överskottsel till. Alternativt väljer du ett nytt Elhandelsbolag. Nu hanteras allt automatiskt och du kan luta dig tillbaka.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.

Närproducerad El från Skåne till Uppland

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens El-infrastruktur. Solceller, Elbilsladdning, Energilagring och Smart mätning. Vi vill vara ditt förstahandsval som du vänder dig till med dina frågor. Det ska vara Tryggt, Enkelt och Lönsamt.