Så här går det till

6 steg till solceller

 

 

Vår arbetsprocess

Tryggt och Enkelt

Vi på GoSoL Energi hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga solcellssystem vilket innebär att vi finns med dig genom hela processen.

1. Kontakta

Allting börjar med en första kontakt.

Läs mer...
Utifrån dina förutsättningar och önskemål så hjälper vi er att utreda om solceller är en bra investering för er. Vi analyserar fastighetens energiprofil och går igenom vilka teknikval och produkter som passar bäst överens med dina förutsättningar och önskemål.

2. Förstudie

 Dimensionering, projektering och ekonomisk kalkyl.

Läs mer...
Med utgångspunkt i dina förutsättningar och önskemål så projekterar vi en solcellsanläggning som är dimensionerad för din fastighet. Produktionsberäkning görs med hänsyn till läge, skuggning, väderstreck och taklutning. Produktval, materialkalkyl och arbetskostnad summeras till en sammanlagd investeringskostnad. Utifrån produktionsberäkning och investeringskostnad så sammanställer vi en lönsamhetskalkyl.

3. Föranmälan

I samband med beställning gör vi föranmälan till nätägaren.

Läs mer...
I anslutning till att du beställer din solcellsanläggning skickar vi in en föranmälan till din nätägare. Detta är obligatoriskt eftersom nätägaren behöver säkerställa att nätet har kapacitet att ta emot din egenproducerade solel. Normalt tar det 1-2 veckor för nätägaren att godkänna föranmälan. Därefter kan vi börja planera installationen av din solcellsanläggning.

4. Installation

Leverans, montage och installation.

Läs mer...

Efter att nätägaren godkänt föranmälan påbörjas planeringen av installationen. Materialtransport och arbetsscheman kontrolleras och bokas en vecka för installationen. Installationen tar normalt 1-2 dagar och inleds oftast med att montera takfästen och solcellspaneler på taket. Därefter installeras växelriktaren (och eventuellt batteri) och ansluts till husets elcentral.

5. Färdiganmälan

Drifttest, slutkontroll och färdiganmälan.

Läs mer...
Efter färdig installation kontrolleras och drifttestas din solcellsanläggning.  Vi sätter upp och märkning och skickar in en färdiganmälan till din nätägare. Nätägaren skickar ut en nättekniker som kontrollerar att solcellsanläggning är korrekt ansluten till elnätet och som byter din elmätare till en elmätare som kan mäta både inkommande och utgående el.

6. Elhandel

Nu är du Solelproducent

Läs mer...
När din solcellsanläggning tagits i drift är det bra att kontrollera att ditt Anläggnings-ID blivit uppdaterat hos ditt elhandelsbolag så att det registrerar både köpt och såld el. När du fått ditt Anläggnings-ID uppdaterat av nätägaren kontaktar du ditt nuvarande Elhandelsbolag som du ska sälja producerad överskottsel till. Alternativt väljer du ett nytt Elhandelsbolag. Nu hanteras allt automatiskt och du kan luta dig tillbaka.

Prova vår solcellkalkylator

Testa din förutsättningar att installera solceller. Beräkna uppskattad elproduktion, investeringskostnad samt återbetalningstid online.

Närproducerad El från Skåne till Uppland

Kundfokus & Tjänsteutbud

Tillsammans med våra kunder bygger vi framtidens El-infrastruktur. Solceller, Elbilsladdning, Energilagring och Smart mätning. Vi vill vara ditt förstahandsval som du vänder dig med dina frågor. Det ska vara Tryggt, Enkelt och Lönsamt.

Villor & Fritidshus

Över 30 000 hushåll har installerat solceller i Sverige. Vi installerar kompletta nyckelfärdiga solcellspaket för villor och fritidshus, från 5 kW och uppåt. Passa på att även installera laddbox, batteri och/eller en smart mätare.

Läs mer

Gårdar & Lantbruk

Som lantbrukare med näringsverksamhet kan du minska dina energikostnader väsentligt genom att installera solceller. Vi erbjuder full service, från förstudie till installation och underhåll.

Bostadsrättsföreningar

Vi är vana att arbeta med Bostadsrättsföreningar och vet hur beslutsprocessen fungerar. Vi hjälper till med solceller, laddinfrastrukur och så kallad inviduell mätning och debitering (IMD).

Läs mer

Företag & Industrier

Vi på GoSoL Energi hjälper dig att utreda huruvida solceller är en lönsam investering för din fastighet. Vi tar fram underlag för dimensionering och projektering samt erforderlig dokumentation.

Läs mer

Tryggt, Enkelt, Lönsamt och bra för Miljön

Vi installerar solceller, laddboxar och batterier. Alltid komplett och nyckelfärdigt!

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2023