Så här går det till

Gosol Energi AB

 

 

Arbetsprocessen

Enkelt & smidigt

Vi på GoSol hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga solcellsanläggningar vilket innebär att vi finns med dig genom hela processen.

1. Första mötet

Allting börjar med en idé…

Läs mer

Utifrån dina förutsättningar och önskemål så hjälper vi er att utreda om solceller är en bra investering för er. Vi analyserar fastighetens energiprofil och går igenom vilka teknikval och produkter som passar bäst överens med dina förutsättningar och önskemål.

2. Förstudie

Dimensionering och beräkning…
Läs mer

Med utgångspunkt i dina förutsättningar och önskemål så projekterar vi en solcellsanläggning som är dimensionerad för din fastighet. Produktionsberäkning görs med hänsyn till läge, skuggning, väderstreck och taklutning. Produktval, materialkalkyl och arbetskostnad summeras till en sammanlagd investeringskostnad. Utifrån produktionsberäkning och investeringskostnad så sammanställer vi en lönsamhetskalkyl.

3. Föranmälan

Du beställer…

Läs mer

I anslutning till att du beställer din solcellsanläggning skickar vi in en föranmälan till din nätägare. Detta är obligatoriskt eftersom nätägaren behöver säkerställa att nätet har kapacitet att ta emot din egenproducerade solel. Normalt tar det 1-2 veckor för nätägaren att godkänna föranmälan. Därefter kan vi börja planera installationen av din solcellsanläggning.

4. Installation

Vi kommer och installerar…

Läs mer

Efter att nätägaren godkänt föranmälan påbörjas planeringen av installationen. Materialtransport och arbetsscheman kontrolleras och ett vecka för installationen bokas. Installationen tar normalt 1-2 dagar och inleds oftast med att montera takfästen och solcellspaneler på taket. Därefter installeras växelriktaren (och eventuellt batteri) och ansluts till husets elcentral.

5. Färdiganmälan

Slutkontroll och drifttest…

Läs mer

Efter färdig installation kontrolleras och drifttestas din solcellsanläggning.  Vi sätter upp och märkning och skickar in en färdiganmälan till din nätägare. Nätägaren skickar ut en nättekniker som kontrollerar att solcellsanläggning är korrekt ansluten till elnätet och som byter din elmätare till en elmätare som kan mäta både inkommande och utgående el.

6. Elhandel

Nu är du Solelproducent…

Läs mer

När din solcellsanläggning tagits i drift är det bra att kontrollera att ditt Anläggnings-ID blivit uppdaterat hos ditt elhandelsbolag så att det registrerar både köpt och såld el. När du fått ditt Anläggnings-ID uppdaterat av nätägaren kontaktar du ditt nuvarande Elhandelsbolag som du ska sälja producerad överskottsel till. Alternativt väljer du ett nytt Elhandelsbolag. Nu hanteras allt automatiskt och du kan luta dig tillbaka.

Testa vår solkalkylator online

Ta fram ditt pris online på bara några minuter. Prova vår solkalkylator redan idag! Man kan prova hur många gånger man vill.

Kundgrupper och Referenser

Från Fritidshus till Solcellspark

Vi tror att nöjda kunder ger nya kunder. Från starten har vi installerat över 400 st solcellssystem med en sammanlagd installerad effekt på över 5 MW. Vi har bra erfarenhet av såväl småskaliga som storskaliga solcellsinstallationer, från 4 kW (12 solcellspaneler) upp till kommersiella solcellsparker på 255 kW (1000 solcellspaneler). 

Villor & Fritidshus

Vi installerar kompletta nyckelfärdiga solcellspaket för villor och fritidshus, från 5 kW och uppåt.

Läs mer

Lantbruk och Fastighetsägare

Lantbruk och kommeersiella fastighetsägare såsom fastighetsägare och industrier är en av vår största kundgrupp. Vi erbjuder full service, från förstudie till installation och underhåll.

Bostadsrättsföreningar

Vi är vana att arbeta med Bostadsrättsföreningar och vet hur beslutsprocessen fungerar. Vi hjälper till med solceller, laddinfrastrukur och så kallad inviduell mätning och debitering (IMD).

Läs mer

“Vi köpte solceller plus installation av solceller. Vi är mycket nöjda med allt; trevligt och kunnigt bemötande, snabb service och proffsigt utfört arbete. Inget att klaga på! De var alltid tillgängliga för frågor dessutom.”

Elena i Haninge

“Tack för en väl fungerande solcellsanläggning! Personalen gjorde ett gott intryck på mig och arbetade noggrant och metodiskt med att montera de trettio panelerna. Kl 20.00 hade den ansvarige arbetsledaren en genomgång med mig om hur anläggningen fungerade. Han instruerade mig hur jag följde elproduktionen på en app i mobilen och i datorn.”

Bill i Landvetter

“Jag vill passa på tillfälle och tacka er och alla era medarbetare som deltagit i installationen av våra solpaneler i svår väderlek. Er elektrikers arbete fick beröm av Ellevios elektriker som bytte elmätare – mycket proffsigt i jämförelse med alla andra elektrikers arbete som han kommer i kontakt.”

Bob i Täby

Lönsamt och bra för Miljön

Solceller bedöms vara den mest miljövänliga elproduktionen och orsakar inga klimatutsläpp.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2020