Kommersiell batterilagring

Kommersiella aktörer har ofta en elnätsanslutning med hög kapacitet som ofta lämpar sig för ansluta ett kraftfullt batteri

Förutsättningar för batteri

Som kommersiell aktör har du ofta en hög effektanslutning och stor elförrbrukning. Båda dessa parametrar är betydelsefulla för att bedöma dina förutsättningar att investera i ett batteri. med ett batteri kan du både göra kostnadsbesparingar genom att kapa effekttoppar och få ersättning för stöd- och balanstjänster.

Kapa effekttoppar

Många företag och bostadsrättsföreningar har stora el-kostnader. Oavsett om det är kontor, butiker, verkstäder eller lantbruk så sker mycket av förbrukningen under dagtid. Abonnemangskostnaden bestäms ofta utifrån den största uttagna effekten under ett givet tidsintervall. Genom att installera ett batteri kan ni kapa era effekttoppar genom att ta effekt från batteriet under perioder med hög förbrukning. På så sätt går det att sänka abonnemangskostnader.

Samtidigt som du kapar effekttoppar med batteriet kan du också använda det för att köpa billig el på natten (låglasttimmar) för att sedan använda elen på dagen (höglasttimmar) när elkostnaden per kWh ofta är betydligt högre.

Stöd- och balanstjänster

Genom balanstjänster kan Svenska kraftnät och Sveriges elnätsägare optimera elnätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elektricitet och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Större batterilager är utmärkta enheter som kan anslutas till Sveriges krafatnät för att hjälpa till att balansera nätfrekvensen och minimera frekvensvariationer i elnätet. Genom att ansluta ert batteri till Gosols balanstjänst får du ersättning för den nätnytta som ditt batteri tillhandahåller.

Våra kommersiella batterier

På Gosol Energi har vi stor erfarenhet från att leverera och installera batterier med tillhörande stöd- och balanstjänster. Från mindre batterier för villan till storskaliga batteriskåp och container-lösningar. Vi arbetar med kvalitetssäkrade produkter som vi har bra förståelse och erfarenhet från.

Gosol Energi har över 4 MW installerat och uppkopplat till stöd- och balanstjänster.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel: 010-175 52 00