Balanstjänster

GoSol Energi

Balansera elnätet och generera intäkter på din anläggning

Gosol Energi erbjuder balanstjänst till batterilager. Vi installerar hos privatpersoner och företag. Du kommer enkelt kunna följa din avkastning och energianvändning i realtid via EnergyInBalance-appen.

Avkastningen under 2022 var 3 500 kr/kW, med ett 10 kW batteri gav det en årlig intäkt på ca 35 000 kr.

Med Gosol Energi och Checkwatts samarbete kan du känna dig trygg med att du har den senaste tekniken och expertisen för att övervaka och optimera din energianvändning.
Självklart är Gosol Energi med er hela vägen.

Är du intresserad? Lämna en kostnadsfri intresseanmälan så hjälper vi dig.

Befintlig kund? *

Har du en solanläggning idag? *

Hur ser balanstjänstens process ut?

Balanstjänst process
Batteriägare: Batteriägaren ansluter sitt batteri till Gosols balanstjänst och får i ersättning en kontinuerlig intäkt.

Checkwatt: Balanstjänsten stödjer det svenska elnätet med en frekvensreglering och ser till att elnätet alltid är i balans.

Balansansvarig: Balansansvariga elhandlare har ett avtal om balansansvar med Svenska kraftnätet för att säkerställa balans mellan tillförd- och uttagen mängd el.

Svenska kraftnät: Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är en systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige, och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el.

Vanliga frågor om balanstjänster

Vad är en balanstjänst?

En balanstjänst är en tjänst inom elnätet som används för att upprätthålla balansen mellan elförbrukningen och elproduktionen i realtid. I ett elektriskt kraftnät är det nödvändigt att elförbrukningen och elproduktionen matchar varandra för att undvika instabiliteter och fel i elnätet. I Sveriges elnät vill vi ha en stabil frekvens på 50 hertz.

Genom balanstjänster kan transmissionsnätföretagen (Sveriges Kraftnät) optimera nätets prestanda och minimera risken för överbelastning eller avbrott. Detta främjar en effektiv och pålitlig distribution av elenergi till konsumenter och bidrar samtidigt till att främja integrationen av förnybar energi och andra distribuerade energikällor.

Hur fungerar en balanstjänst?

Solcellsanläggningar och batterilager är utmärkta enheter som kan anslutas till Sveriges Kraftnät för att hjälpa till att balansera nätfrekvensen och minimera frekvensvariationer i elnätet.

Hur får jag ersättning från balanstjänsten?

Ett batteri som är anslutet till GoSol balanstjänst får betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Ersättningen under 2022 var 3 500 kr/kW, med ett 10 kW (20 kWh) batteri gav det en årlig intäkt på ca 35 000 kr.

Hur beställer jag balanstjänsten från GoSol Energi?

Genom att skicka in din intresseanmälan via kontaktformuläret. En teknisk säljare kommer därefter att kontakta- och hjälpa dig.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.
Läs mer
KONTAKT
GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Telefonvägen 30,
126 26 Hägersten

info@gosolenergi.se

Tel: 010-175 52 00

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2023