GET STARTED

0$

Tack, vi hör av oss!

Välj solcellskalkylator

Via karta
Kalkylator i Google maps
Välj
Via knappval
Kalkylator med knappval
Välj
You need to select an item to continue

Storlek / takyta

Välj den takyta som passar bäst överens med dina förutsättningar eller ange din faktiska takyta.

Litet hus 8 kW
30 - 40 kvm
Välj
Vanligt hus 10 kW
40 - 60 kvm
Välj
Stort hus 15 kW
60 - 80 kvm
Välj
Faktisk takyta
Ange faktisk takyta
Välj
You need to select an item to continue

Vädersträck

Välj det vädersträck som passar bäst överens med i vilken kompassriktning ditt tak är orienterat.

Väst
370 grader
Välj
Söder
180 grader
Välj
Öst
90 grader
Välj
Vet ej / Annat
0-360 grader
Välj
You need to select an item to continue

Ange takyta

Ange den takyta (kvadratmeter) du vill montera solcellspaneler på.

You need to select an item to continue

Takets lutning

Välj den taklutning som passar bäst överens med hur brant ditt tak är.

Platt tak
0-5 grader
Välj
Flackt tak
6-10 grader
Välj
Normalt tak
11-30 grader
Välj
Brant tak
31-60 grader
Välj
You need to select an item to continue

Höjd till takfot

Ange höjd till takfot. Detta har betydelse för montaget. Om du inte vet kan du gå vidare till nästa steg.

You need to select an item to continue

Taktyp

Välj den taktyp som passar bäst överens med ditt tak.

Takpannor
Betong / Tegel
Välj
Plåttak
Korrigerad / TRP
Välj
Papptak
Ytpapp / Gummiduk
Välj
Vet ej / Annat
Falsat / Koppar / Shingel
Välj
You need to select an item to continue

Fastighetens elförbrukning

Fastighetens elförbrukning har betydelse för kvoten mellan egenanvänd solel och exporterad solel. Välj den energiprofil som stämmer bäst överens ditt hus.

Låg elförbrukning
<10 000 kWh/år
Välj
Medel elförbrukning
10-20 000 kWh/år
Välj
Hög elförbrukning
>20 000 kWh/år
Välj
Faktisk elförbrukning
Ange elförbrukning
Välj
You need to select an item to continue

Ange elförbrukning

Ange din årliga elförbrukning. Normalt förbrukar ett enfamiljshus mellan 10 000 - 20 000 kWh/år.

You need to select an item to continue

Sammanställning

Investeringskostnad ≈


Takarea: [variable-109] kvm

Antal Solcellspaneler: [variable-110] st

Vädersträck: [variable-111]

Taklutning: [variable-112]

Installerad effekt: [variable-113] Watt

Årlig produktion: [variable-114] kWh/år

Förbrukning: [variable-115] kWh/år

Taktyp: [variable-117]

Höjd till takfot: [variable-118]

Pris exkl moms: [variable-116] kr

Pris inkl moms: [variable-119] kr

Skattereduktion: [variable-120] kr

Pris att betala: [variable-121]

Självförsörjningsgrad: [variable-122] procent

Återbetalningstid: [variable-123] år

Här redovisas ungefärlig investeringskostnad och återbetalningstid. En detaljerad sammanställning skickas även till din e-post. Vill du ha en detaljerad förstudie för din fastighet? Med utgångspunkt i dina förutsättningar och önskemål så projekterar vi en solcellsanläggning som är optimalt dimensionerad för din fastighet. Såklart är det kostnadsfritt!

Återbetalningstid ≈

[variable-123] år

Summary

Description Information Quantity Price
Discount :
Total :