Växelriktare för Solcellsanläggningar

Kärt barn har många namn. Växelriktare, eller engelskans inverter, är en av de absolut viktigaste komponenten i en solcellsanläggning som du bör ägna extra uppmärksamhet när du planerar ditt solcellssystem.

Inverter Omvandlare Converter

Den el som dina solceller producerar är så kallad likström. För att kunna använda likströmmen i huset behöver den först omvandlas till vanlig växelström. En växelriktare har som funktion att omvandla solcellernas likström till växelström så den kan användas i huset.

Växelriktaren är den enskilt dyraste komponenten i din solcellsanläggning och avgör till stor del hur effektiv, och i slutändan lönsam, din solcellsanläggning kommer att bli. Vilken växelriktare som är rätt för din solcellsanläggning beror både på storleken på solcellssystemet och hur solcellspanelerna är placerade i förhållande till varandra samt eventuellt skuggproblematik. Det är inte alltid den största eller dyraste växelriktaren som ger bäst prestanda.

Dimensionering

Förutom att omvandla likström till växelström, ska en växelriktare också säkerställa att solcellspanelerna producerar så mycket användbar energi som möjligt. Detta kräver att växelriktaren är rätt dimensionerad så att den arbetar med hög verkningsgrad och låga omvandlingsförluster under så stor del av året som möjligt. Elproduktionen avgörs också av den effekt (Watt) som fås från solcellspanelerna. Effekten är en funktion den spänning (Volt) och den ström (Ampere) så genereras från varje enskild solcell.

För att optimera effekten så styr växelriktaren vilken spänning och ström som solcellspanelerna genererar vid olika solinstrålning. Olika typer av växelriktare har olika typer av system för optimering. Vissa växelriktare har inbyggda så kallade MPPT:er (Maximum Power Point Tracker) medan andra växelriktare har optimeringsdoser som installeras under varje solcellspanel. Vilken typ av växelriktare som är bäst för ditt solcellssystem beror bland annat på i hur många väderstreck du har solcellspaneler i och risk för skuggning.

GoSoL:s Växelriktare

GoSoL Energi erbjuer växelriktare från välkända och etablerade leverantörer som garanterar hög kvalité och bra garantier. Genom åren har vi lärt oss vilka växelriktare som fungerar bäst för olika solcellsystem. Vi erbjuder bland annat växelriktare från Huawei, SolarEdge, Ferroamp, SMA och Fronius. Du kan läsa mer om våra olika växelriktare längre ner.

Huawei
Huawei är en av världens största tillverkare av växelriktare och erbjuder tysta växleriktare utan fläkt med marknadens bästa verkningsgrad.
SolarEdge
SolarEdge erbjuder ett patenterat koncept med optimerare under solcellspanelerna som minskar känsligheten från skuggning.
Ferroamp
Ferroamp är ett svenskt företag som utvecklat EnergyHub-systemet som integrerar egenproducerad solel och energilagring i fastigheter.
SMA
SMA är en tysk tillverkare av växelriktare med över 30 års erfarenhet. Växleriktare från SMA har hög verkningrsgrad och är kända för att vara driftsäkra.

Hybrid-växelriktare, batterilagring och Off-grid

Vanliga växelriktare omvandlar all producerad likström till växelström momentant. Detta är ofta mest effektivt och ger högst lönsamhet. I Sverige har du som mikroproducent möjlighet att sälja producerad överskottsel till det allmänna elnätet om dina solceller producerar mer solel än vad du själv använder vid samma tidpunkt. Du får dessutom bra ersättning för den överskottsel du säljer. På sommaren och på soliga dagar är det vanligt att dina solceller producerar mer solel än vad du själv använder. Producerad överskottsel säljs då per automatik till det allmänna elnätet.

Med vissa typer av växelriktare finns det möjlighet att komplettera ditt solcellssystem med ett batteri. På så sätt kan du istället lagra producerad överskottsel från dagen för att senare använda den på kvällen när solen inte skiner. Det finns även så kallade Off-grid växelriktare som kan fungera vid strömavbrott, men dessa är normalt betydligt dyrare än vanliga växelriktare och kräver en mer omfattande elinstallation. Vanliga växelriktare stängs automatiskt av vid strömavbrott. Detta görs av säkerhetsskäl och för att vissa funktioner i växelriktare kräver ett anslutet elnät.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.