Zaptec Pro

Med ZAPTEC-laddsystem för fastighetsägare och Brf:er kan alla parkeringsplatser förberedas för elbilsladdning.

Zaptec Pro för företag

ZAPTEC är ett norskt företag med ett unikt produktsortiment inom elbilsladdning och laddinfrastruktur. Tack vare deras egenutvecklade och patenterade teknologi har ZAPTEC på kort tid blivit världsledande inom smarta laddsystem för elbilar. Alla deras laddboxar är utvecklade med hänsyn till vårt nordiska klimat och tillverkade av robusta och hållbara komponenter.

  • Patenterad regler- och lastbalansering
  • Unik molntjänst för övervakning
  • Deisgn och enkel användargränssnitt
  • Kvalité och tillverkad för nordiskt klimat
  • Möjlighet att kombinera 1- och 3-fasladdning

Framtidssäkra fastigheten

Med ZAPTEC-laddsystem för fastighetsägare och Brf:er kan alla parkeringsplatser förberedas för elbilsladdning. På så sätt framtidssäkras hela fastigheten för elbilsladdning utan att ni behöver köpa in alla laddboxar direkt. ZAPTEC:s patenterade laddsystem optimerar och kapar effekttoppar vilket ger kostnadsbesparingar. Både vad gäller kostnaden för el- och nätavgifter, men också avseende dyra investeringskostnader för husets el-infrastruktur.  Med ZAPTEC kan ni fördela kostnaden för elbilsladdning rättvist mellan alla användare och föreningsmedlemmar.

Auktoriserad partner

GoSoL Energi har lång erfarenhet av laddinfrastruktur och laddboxar från installation av enskilda laddboxar åt privatkunder till installation av storskalig laddinfrastruktur med styr- och lastbalansering åt bostadsrättsföreningar och företag. Vi är samarbets-partner till ZAPTEC och auktoriserad installatör för samtliga av deras produkter.

  • Auktoriserad installatör åt ZAPTEC
  • Återförsöljare och Samarbetspartner
  • Lång erfarenhet av laddinfrastruktur
  • Privat, Företag och Bostadsrättsföreningar
  • Installationsgaranti och Ansvarsförsäkring

Våra laddboxar

På Gosol Energi har vi stor erfarenhet från att leverera och installera laddboxar och ladd-infrastruktur. Från enskilda laddboxar för villan till komplexa kommersiella installationer. Vi arbetar med kvalitetssäkrade produkter som vi har bra förståelse och erfarenhet från.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel: 010-175 52 00.