Tack, vi hör av oss!

Vi tror att nöjda kunder ger nya kunder. Sedan starten har vi installerat över 1000 st solcellssystem med en sammanlagd installerad effekt på över 10 MW. Vi har bra erfarenhet av såväl småskaliga som storskaliga solcellsinstallationer. Vår målsättning är att vara en ledande aktör i omställningen av energisystemet till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transportsektor. Tillsammans med dig bygger vi framtidens hållbara energisystem.

Vårt erbjudande

Med utgångspunkt i dina förutsättningar och önskemål så projekterar vi en solcellsanläggning som är optimalt dimensionerad för din fastighet. Vi finns med dig genom hela processen.