Solpaneler och tätskikt

Solpaneler kan monteras på tak med två metoder: mekanisk infästning och7eller ballasterat.

Inledning

Solpaneler kan monteras på tak med två metoder: Mekanisk infästning och(eller ballasterat. Vid montering av solpaneler på yttertak ska konstruktör utföra snö och vindlastberäkning. Systemet ska vara dimensionerat så att inte laster och/eller vibrationer under
bruksskedet skadar tätskiktet och/ eller eventuellt underliggande isolering.

Solpaneler får inte monteras över takets ränndalar. Beakta Taksäkerhetskommitténs
branschstandard ”Taksäkerhet på tak med solpaneler”.

Det ska finnas en distans på minst 50 mm mellan fäste/skenor för solpaneler och tätskikt
så att vatten kan rinna obehindrat på tätskiktet under solpanelerna.

Solpaneler kan monteras på tak med 2 metoder – med infästningsplattor eller ballasterat
(löst stående).

För montage av solcellsmoduler ska tillverkarens anvisningar följas. Vid
installation på byggnader är det viktigt att ta hänsyn till den extra belastning
på tak och fasader i form av ökad vikt och vindlaster som modulerna medför.

Solpaneler – montering med infästningsplattor

Då tätskiktet är mekaniskt infäst i takkonstruktionen är huvudprincipen att infästningsplattor
ska fästas in i mekaniskt i takkonstruktionen enligt vindlastberäkning/infästningsplan.
På större tak med lägre vindlaster i inre mittzon (ej över 200 N/m2) och taklutning <5° kan
infästningsplattorna klistras/svetsas in i tätskiktet utan att fästas in mekaniskt om vindlastberäkningen
medger detta. I hörn-, rand- och mittzon ska infästningsplattor alltid fästas in
mekaniskt.

Solpaneler på tak – ballasterat

Vid ballasterade lösningar ska konstruktör göra beräkning av takkonstruktionen så att
stöd för solpanelerna inte sjunker ner och bildar gropar i tätskiktet. Underlaget ska alltså
vara stumt (max tillåten deformation = 5 mm) och tåla belastningen över tid.
Glid- och skyddsskikt av tätskiktsremsa SEP 5500 TKY-A ska läggas mellan stöd och
tätskikt som skydd för tätskiktet.

Glid- och skyddsskikt
Mellan tätskikt och stöd/skenor för solpaneler ska glid- och skyddsskikt läggas. Glid- och
skyddsskikt ska vara kompatibelt med tätskiktet.

3. Anlita ett medlemsföretag med certifierade montörer

Svensk Solenergis medlemsföretag har alla skrivit under vår uppförandekod. Hos medlemsföretagen finns tusen certifierade montörer med stor erfarenhet av installation av solceller. På Svensk Solenergi kan du se om det företag du anlitar har certifierade montörer.

4. Be om dokumentation

Installatören är skyldig att lämna över en komplett dokumentation av installationen till dig, och ska alltid genomföra en egenkontroll av arbetet. På Svensk Solenergi finns riktlinjer om slutdokumentation vid installation av solceller hos privatperson.

5. Fundera ett extra varv kring besiktning

Har du ett äldre tak? Då kan det vara en god idé att låta besiktiga det innan du tar in offerter på installationen. Du kan även anlita en opartisk besiktningsperson. På vår hemsida hittar du personer med stor erfarenhet av besiktning av solcellsanläggningar.

Fem tips Läs mer om våra tjänster säkra installationer

Många kunder undrar vad de ska tänka på innan de köper en installation av solceller. Gosol är medlem i Svensk Solenergi som tagit fram en lista med fem tips för en säker solcellsinstallation.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.