Solceller Lantbruk

GoSoL Energi

 

 

Solceller för lantbruk & gårdar

Gårdar med stora ekonomibyggnader

Många lantbruksfastigheter har höga energikostnader och stor elförbrukning. Med en solcellsanläggning kan du minska din energikostnad genom att själv producera en stor del av den elen du förbrukar. Du får även bra ersättning för den producerade solel som säljer tillbaka till elnätet.

Ekonomibyggnaderna på gården har ofta stora takytor som lämpar sig för effektivt montage av solcellspaneler. Alternativt kan du montera solcellspanelerna på ett fält med anpassade stativ för markinstallationer. Båda alternativen innebär låga montage- och installationskostnader vilket ger en kostnadseffektiv och lönsam solcellsanläggning.

Är solceller lönsamt?

Ekonomisk kalkyl och återbetalning

Att investera i en solcellsanläggning är en trygg och stabil investering som kommer generera bra avkastning under lång tid. Dina solcellspaneler är garanterade att producera med hög verkningsgrad i åtminstone 25 år. Normalt har din investering i en egen solcellsanläggning återbetalat sig på mindre än 10 år och efter det har du gratis solel, utan några drift- eller underhållskostnader, i minst 15 år till.

Som lantbruksföretagare har du flera möjligheter att söka stöd och göra avdrag för din solcellsanläggning. Bland annat kan du söka investeringsstöd för förnybar energi hos Jordbruksverket. Avskrivningsregler och avdrag för ingående moms gör det också mer lönsamt för dig som lantbrukare att investera i en
solcellsanläggning.

Dimensionering av solcellsanläggningar 

Projektera en optimal solcellsanläggning

För att få en så lönsam solcellsanläggning som möjligt behöver du dimensionera den med hänsyn till din och fastighetens förutsättningar. Du behöver kontrollera antalet elabonnemang, huvudsäkringar för inkommande serviser samt den sammanlagda elförbrukningen. 

För att klassificeras som mikroproducent och undvika eventuella anslutningsavgifter enligt ellagen får din huvudsäkringar inte vara större än 63 Ampere. För att undvika energiskatt på den solel du producerar får installerat toppeffekt vara maximalt 255 kW. Du behöver också tänka på hur stor yta som är lämplig och tillgänglig för att montera solcellspaneler på.

Referenser

Se lite av våra tidigare projekt

Södermanland Lantbruk

Solcellssystem:
Montage: Tegeltak
80 st 300W Premiumpaneler
SolarEdge-växelriktare
Installerad effekt: 24 kWp
Elproduktion: 24 000 kWh/år

Skåne, Markbaserat

Solcellssystem:
Montage: Markstativ Treesystem
60 st 310W Premiumpaneler
Huawei-växelriktare
Installerad effekt: 18,6 kWp
Elproduktion: 19 000 kWh/år

Halland Lantbruk

Solcellssystem:
Montage: Plåttak
60 st 350W Premiumpaneler
SMA-växelriktare
Installerad effekt: 21 kWp
Elproduktion: 20 000 kWh/år

Uppland Lantbruk

Södermanland Uppland

Solcellssystem:
Montage: Plåttak
185 st 270W Polypaneler
Solaredge-växelriktare
Installerad effekt: 50 kWp
Elproduktion: 50 000 kWh/år

Södermanland Lantbruk

Södermanland Lantbruk

Solcellssystem:
Montage: Plåttak
371 st 390W Premiumpaneler
Huawei-växelriktare
Installerad effekt: 145 kWp
Elproduktion: 140 000 kWh/år

Tryggt, Enkelt, Lönsamt och bra för Miljön

Vi installerar solceller, laddboxar och batterier. Alltid komplett och nyckelfärdigt!

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2021