Solceller för Lantbruk

Gosol Energi AB

 

 

Inledning

Solceller för lantbruk

Många lantbruksfastigheter har höga energikostnader och stor elförbrukning. Med en solcellsanläggning kan du minska din energikostnad genom att själv producera en stor del av den elen du förbrukar. Du får även bra ersättning för den producerade solel som säljer tillbaka till elnätet.

Ekonomibyggnaderna på gården har ofta stora takytor som lämpar sig för effektivt montage av solcellspaneler. Alternativt kan du montera solcellspanelerna på ett fält med anpassade stativ för markinstallationer. Båda alternativen innebär låga montage- och installationskostnader vilket ger en kostnadseffektiv och lönsam solcellsanläggning.

Ekonomi

Investering i solcellsanläggning

Att investera i en solcellsanläggning är en trygg och stabil investering som kommer generera bra avkastning under lång tid. Dina solcellspaneler är garanterade att producera med hög verkningsgrad i åtminstone 25 år. Normalt har din investering i en egen solcellsanläggning återbetalat sig på mindre än 10 år och efter det har du gratis solel, utan några drift- eller underhållskostnader, i minst 15 år till.

Som lantbruksföretagare har du flera möjligheter att söka stöd och göra avdrag för din solcellsanläggning. Bland annat kan du söka investeringsstöd för förnybar energi hos Jordbruksverket. Avskrivningsregler och avdrag för ingående moms gör det också mer lönsamt för dig som lantbrukare att investera i en
solcellsanläggning.

Dimensionering

Få en lönsam solcellsanläggning

För att få en så lönsam solcellsanläggning som möjligt behöver du dimensionera den med hänsyn till din och fastighetens förutsättningar. Du behöver kontrollera antalet elabonnemang, huvudsäkringar för inkommande serviser samt den sammanlagda elförbrukningen. 

För att klassificeras som mikroproducent och undvika eventuella anslutningsavgifter enligt ellagen får din huvudsäkringar inte vara större än 63 Ampere. För att undvika energiskatt på den solel du producerar får installerat toppeffekt vara maximalt 255 kW. Du behöver också tänka på hur stor yta som är lämplig och tillgänglig för att montera solcellspaneler på.

Referenser

Se lite av våra tidigare projekt

Södermanland Lantbruk

Solcellssystem:
Montage: Tegeltak
80 st 300W Premiumpaneler
SolarEdge-växelriktare
Installerad effekt: 24 kWp
Elproduktion: 24 000 kWh/år

Skåne, Markbaserat

Solcellssystem:
Montage: Markstativ Treesystem
60 st 310W Premiumpaneler
Huawei-växelriktare
Installerad effekt: 18,6 kWp
Elproduktion: 19 000 kWh/år

Halland Lantbruk

Solcellssystem:
Montage: Plåttak
60 st 350W Premiumpaneler
SMA-växelriktare
Installerad effekt: 21 kWp
Elproduktion: 20 000 kWh/år

Kompletta & Nyckelfärdiga

Solcellspaket

Varje solcellsanläggning är unik och skräddarsys med hänsyn till dina och fastighetens behov. Nedan angivna priser på våra solcellspaket är preliminära och medräknat ett solcellsstöd på 20 procent. Återbetalningstid från 8 år. Längre ner kan du mer detaljerat beräkna priset på din solcellsanläggning.

Litet Lantbruk 20 kWp

Takyta 100 - 150 kvm
160 000 kr
  • Nyckelfärdigt, exkl moms
  •  
  • Installerad effekt 20 kWp. Monteras enligt Länsförsäkringars krav för solcellsinstallationer för lantbruk. Kan monteras på de flesta ladugårdstak och/eller som markbaserat med hjälp av markstativ.
  •  
  •  

Årlig Elproduktion

Våra solcellsanläggningar producerar över 5 000 MWh per vilket motsvarar behovet för ett mindre samhälle.

Installerade solcellspaneler

Vi har installerat över 12 000 solcellspaneler sedan starten.

Utsläppsminskningar

Varje år bidrar våra solcellsanläggningar med att minska världens koldioxidutsläpp med 4000 ton koldioxidekvivalenter (tCO2e).

Lönsamhet

Våra solcellsanläggningar genererar besparingar motsvarande 7 miljoner kronor – Årligen – till våra 400 befintliga kunder.

Läs mer om vår arbetsprocess

Vi på GoSol hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel.

Lönsamt och bra för Miljön

Solceller bedöms vara den mest miljövänliga elproduktionen och orsakar inga klimatutsläpp.

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till bostäder, lantbruk och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2020