Solceller för Bostadsrättsföreningar

Gosol Energi AB

 

 

Inledning

Solceller för Bostadsrättsföreningar

Många bostadsrättsföreningar har ofta goda förutsättningar till att installera solceller på sina tak. Förutom god lönsamhet genom sänkt kostnad för el höjer det även värdet på fastigheten och ni blir en mer attraktiv bostadsrättsförening för nya medlemmar.

När vi på GoSol tittar på era förutsättningarna att installera solceller inkluderar vi även att undersöka närliggande områden och önskemål som Bostadsrättsföreningar normalt är intresserade av. Detta kan till exempel vara IMD och Laddinfrastruktur.

Laddboxar

Ladda bilen med Solel

Framtidens energisystem kommer vara hållbara både vad gäller miljö och försörjningstrygghet. I takt med att energisystemet utvecklas kommer transportsektorns energibehov integreras med elmarknaden. För att hantera detta behövs smartare övervakning och mätning för att jämna ut effektbehoven.

Funderar föreningen på att installera laddboxar? Passa på i samband med solcellsinstallationen, det finns många samordningsfördelar. Vi installerar laddinfrastruktur med flera laddboxar med integrerad lastbalansering och styrning för bästa kapacitetutnyttjande. En stor del av investeringen kan finansieras med statliga subventioner.

Gemensam El men Inviduell Mättning

IMD – Individuell Mätning & Debitering

Vid individuell mätning av el knyts alla lägenhetsinnehavare till ett gemensamt elavtal. Detta leder till lägre fasta kostnader då nätbolaget endast kan ta ut en nätavgift. 

Det finns olika IMD-system men de ger alltid information om varje lägenhets el-förbrukning. Lägenhetsinnehavare kan då bland annat se om de förbrukar mer eller mindre än normalt, samt se sin förbrukning omräknad i kronor och ören.

Referenser

Se lite av våra tidigare projekt

Brf Peppargränd

Anläggningen utgörs av 486 st solcellspaneler fördelade på bostadsrättsföreningen 9 punkthus. Varje punkthus har försetts med en separat växelriktare och en Ferroamp Energyhub för lastbalansering. Som tillägg har 36 st laddboxar installerats till respektive parkeringsplats och ett gemensamt elabonnemang har installerats för fastigheten med IMD (Individuell Mätning och Debitering).

Brf Farsta Backe

Bostadsrättsföreningen Farsta Backe har installerat 136 st solcellspaneler på sina två fastigheter i Gustavsberg. Sammanlagd installerad effekt uppgår till 53 kWp. Solcellsanläggningen beräknas producera omkring 50 000 kWh/år vilket motsvarar knappt 75 procent av bostadsrättsföreningen elförbrukning. Återbetalningstiden för investeringen är 7 år medräknat solcellsstöd.

Brf Rottnerosbacken

Anläggningen utgörs av 160 st solcellspaneler monterade på falsat plåttak. 2 st växelriktare av fabrikat SolarEdge med en optimerare för varje solcellspanel.

Läs mer om vår arbetsprocess

Vi på GoSol hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel.

  Vi levererar och installerar

Expert på Solceller
Komplett & Nyckelfärdigt

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till bostäder, lantbruk och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2020