Solceller Bostadsrättsförening

GoSoL Energi

Solcellssystem för bostadsrättsföreningar

Lägre elkostnad, högre värdering

Många bostadsrättsföreningar har ofta goda förutsättningar till att installera solceller på sina tak. Förutom god lönsamhet genom sänkt driftkostnad för elektricitet, höjer det även värdet på fastigheten och ni blir en mer attraktiv bostadsrättsförening för nya medlemmar.

När vi på GoSoL Energi tittar på Brf:ers förutsättningarna att installera solceller så ingår även att vi undersöker närliggande områden och önskemål som Bostadsrättsföreningar normalt är intresserade av. Detta kan till exempel vara övergång till gemensam el (IMD), extra elmätare och laddinfrastruktur.

Laddboxar

Ladda bilen med Solel

Framtidens energisystem kommer vara mer hållbart både vad gäller miljö och försörjningstrygghet. I takt med att energisystemet utvecklas kommer transportsektorns energibehov integreras med elmarknaden. För att hantera detta behövs smartare övervakning och mätning för att jämna ut effektbehoven.

Funderar er bostadsrättsförening på att installera laddboxar? Passa på i samband med solcellsinstallationen, det finns många samordningsfördelar. Vi installerar laddinfrastruktur med flera laddboxar med integrerad lastbalansering och styrning för bästa kapacitetsutnyttjande. En stor del av investeringen kan finansieras med statliga subventioner.

Gemensam el med individuell mätning

IMD – Individuell Mätning och Debitering

Övergång till gemensam el med individuell mätning (så kallad IMD) innebär att alla föreningens medlemmars elabonnemang slås ihop till ett gemensamt elabonnemang där all elanvändning i fastigheten debiteras. Detta innebär stora besparingar avseende de fasta elabonnemangskostnaderna och nätavgifterna. Kostnaden för att övergå till ett IMD-system är oftast relativt lågt varför återbetalningstiden ofta blir kortare än 3 år. Varje lägenhet förses med en egen elmätare för att kunna fördela elkostnaden i förhållande till hur mycket respektive lägenhetsinnehavare använder.

Det finns olika IMD-system men de ger alltid information om varje lägenhets el-förbrukning. Lägenhetsinnehavare kan då bland annat se om de förbrukar mer eller mindre el än normalt, samt se sin förbrukning omräknad i kronor och ören. Gemensam el och solceller är en mycket lönsam kombination. Samtidigt som bostadsrättsföreningen sänker sina nätavgifter så ökar beräknad andel egenanvänd el från solcellssystemet. Egenanvänd el värderas högre än såld el från solceller varför även den ekonomiska kalkylen för solcellsinvesteringen förbättras.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.

Referenser från tidigare solcellsinstallationer

Se lite av våra tidigare projekt

Brf Peppargränd

Anläggningen utgörs av 486 st solcellspaneler fördelade på bostadsrättsföreningen 9 punkthus. Varje punkthus har försetts med en separat växelriktare och en Ferroamp Energyhub för lastbalansering. Som tillägg har 36 st laddboxar installerats till respektive parkeringsplats och ett gemensamt elabonnemang har installerats för fastigheten med IMD (Individuell Mätning och Debitering).

Brf Farsta Backe

Bostadsrättsföreningen Farsta Backe har installerat 136 st solcellspaneler på sina två fastigheter i Gustavsberg. Sammanlagd installerad effekt uppgår till 53 kWp. Solcellsanläggningen beräknas producera omkring 50 000 kWh/år vilket motsvarar knappt 75 procent av bostadsrättsföreningen elförbrukning. Återbetalningstiden för investeringen är 7 år medräknat solcellsstöd.

Brf Rottnerosbacken

Anläggningen utgörs av 160 st solcellspaneler monterade på falsat plåttak. 2 st växelriktare av fabrikat SolarEdge med en optimerare för varje solcellspanel.

Läs mer om vår arbetsprocess

Vi på GoSol hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel.

  Vi levererar och installerar

Expert på Solceller

Komplett & Nyckelfärdigt

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2023