Montagesystem

Gosol Energi AB

 

 

Montagesystem

Installation

Montage och El-installation är avgörande för att din solcellsanläggning ska fungera effektivt och få en lång livslängd.

Det är viktigt att montörerna och installatörerna har kunskap om hur solcellspanelerna ska kopplas samman, monteras på taket samt anslutas till fastighetens elnät.

Vi arbetar uteslutande med montagesystem från svenska och tyska tillverkare som utvecklat montage som är anpassat för nordiska väderförhållande.
Vi är certifierad solelinstallatör och säkerställer att ditt montagesystem är dimensionerat med hänsyn till faktiska snö- och vindlaster samt att kablar är förlagda och uppfästa på ett korrekt sätt.
Monteringssystem för solceller ska vara av hög kvaité för att säkerställa hållbarhet motsvarande solcellsmodulernas livslängd. Det är viktigt att montagesystemet är anpassat till de snö- och vindlaster som kan förväntas, ett system på tegeltak i norra Sverige kan exempelvis behöva kraftigare takkrokar än ett system i södra Sverige. På tak är det ofta fördelaktigt att installera socellsmodulerna på ett monteringssystem med skenor ovan takplanet då detta skapar en luftspalt under solcellsmodulerna som förbättrar luftcirkulationen och kylningen av solcellerna. Vi arbetar framförallt med monteringssystem från Tyskland av tillverkarna Schletter och K2 Systems.

Ett av våra kvalitetskriterier är att de solcellspaneler vi erbjuder ska kvalificera sig in på topplistan på DNV GL:s kvalitetsindex. Utöver det har vi krav på att tillverkaren ska garantera minst 10 års produktgaranti och 25 års effektgaranti.

Såklart är alla paneler vi erbjuder CE-märkte och uppfyller krav på elsäkerhet enligt svenska och europeiska standarder.

MWh Årlig Solelproduktion

Våra solcellsanläggningar producerar sammanlagt över 5000 MWh per år vilket motsvarar behovet för ett mindre samhälle i Sverige.

Antal Installerade solcellspaneler

Sedan starten har installerat över 14 000 solcellspaneler till över 400 nöjda kunder. det motsvarar en installerad effekt på 5 200 kWp.

Utsläppsminsningar (tCO2e)

Varje år bidrar våra solcellsanläggningar med att minska världens koldioxidutsläpp med 4 000 ton koldioxidekvivaleneter (tCO2e).

Lönsamhet (SEK)

Våra solcellsanläggningar genererar besparingar motsvarande 7 miljoner kronor till våra 400 befintliga kunder. Årligen!

Sammanfattning

 Våra solcellspaneler rankas högst upp på det internationella oberoende kvalitetsindexet som redovisas i rapporten ”PV module reliability scorecard”.

  • Helsvarta premiumpaneler

  • Hög verkningsgrad

  • Högsta kvalitetsindex

  • CE-märkning

  • Minimum 10 års produktgaranti

  • Minimum 25 års effektgaranti

Lönsamt och bra för Miljön

Solceller bedöms vara den mest miljövänliga elproduktionen och orsakar inga klimatutsläpp.

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2023