En montageledare berättar

Läs GoSol Energi:s montageledare Anders Eriksson svar på några av de vanligaste frågorna och guidar dig i vad som är viktigt att tänka på.

Vad är viktigt att tänka på när du monterar solceller på ett villatak?

Panelerna skall ju sitta fast under många år, i höststormar och i kraftigt snöoväder. Hur säkerställer du att de sitter fast ordentligt?

A och O är att använda rätt montagematerial, dvs de krokar eller fästen som skall bära upp panelerna, här skall man inte snåla på kvalitén. Det är stor skillnad på de krokar och fästen som olika solcellsinstallatörer använder i Sverige. Vi använder kraftiga krokar från K2 System eller Weland Stål. Det är två riktiga kvalitetsföretag som vet vad som krävs för oss i Norden. Det är viktigt att tänka på att solcellspanelerna och montaget ska hålla under en teknisk livslängd på 30 år.

Mitt tips till alla som planerar att installera solceller är att fråga installationsföretaget om vilket typ av montagematerial som kommer att användas för solcellspanelmontaget och hur de planerar att fästa takkrokarna i taket.

Vad gäller med den personliga säkerheten på en takarbetsplats, hur säkerställer ni att det jobbas enligt våra lagar i Sverige?

Som beställare och fastighetsägare bör man förvissa sig att de som arbetar på taket har ett högt säkerhetstänk. Vi gör exempelvis alltid en riskbedömning inför ett montage, dvs vi upprättar en riskanalys och anger vika skyddsåtgärder som skall gälla på arbetsplatser. Detta gör att vi måsta tänka till inför varje fastighet vi kommer till. Inget slarv godkänns. Som ägare/beställare av ett montage av solceller, se till att fråga efter en arbetsmiljöplan med riskanalys.

När anläggningen är klar, hur vet beställaren att den blev utförd enligt överenskommelsen?

Det är viktigt att vissa delar under montaget dokumenteras ordentligt, detta så att man kan visa att det utfördes enligt överenskommelsen. Vi upprättar alltid en egenkontrollplan, ett dokument som anger vilka kontrollpunkter som skall verifieras och att dessa blir utförda. Dokumentet kompletteras med bilder som blir ett bland flera andra dokument som kontrolleras efter en godkänd installation. Många av kontrollerna är visuella, dvs man kan med ögat kontrollera att det är rätt gjort. En enkel och bra kontroll är att titta under panelerna och verifiera att inga kablar hänger ner på taket, de skall sitta fast ut med skenorna. Ligger kablarna på taket finns risk att de börja skava.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.