Hur dimensioneras ett solcellssystem?

Komplett och nyckelfärdigt

Ett solcellssystem utgörs av flera fristående komponenter och produkter som ska monteras och installeras till en optimalt fungerande helhet. Vårt erbjudande komplett och nyckelfärdigt innebär att vi tar ansvar för
helheten. När du beställer ett solcellssystem från GoSoL Energi beställer du inte bara de fristående komponenterna, produkterna och arbetskraft. Du beställer ett optimalt projekterat och dimensionerat solcellssystem.

Underlag för dimensionering

För att dimensionera och projektera en solcellsanläggning behövs underlag och fastighetsuppgifter för den fastighet som solcellsanläggningen ska installeras på.

Uppgifter om fastighetens elförbrukning behövs för att optimera storleken på solcellsanläggningen med hänsyn till skatteregler för förnybar elproduktion och mikroproducenter. Information om fastighetens energiprofil
används för att uppskatta andelen egenanvänd el och andelen såld el. Fastighetens huvudsäkring avgör hur stor solcellsanläggning som kan installeras utan att behöva säkra upp. Taktyp, taklutning och takarea används både
för att fastställa layout, antal och storlek på solcellspanelerna samt för att besluta vilket montagesystem som ska användas för att montera solcellspanelerna på taket.

Projektering och dimensionering

Utifrån aktuellt underlag tar vi fram ett optimalt dimensionerat och projekterat solcellssystem. Vårt mål är att du som kund ska få den bästa möjliga solcellsanläggningen. Både vad gäller layout, teknisk
prestanda och ekonomisk lönsamhet. Projektering samt specifierade produkter är valda med hänsyn till fastighetens specifika förutsättningar. Produktionsberäkning och årlig elproduktion görs utifrån 3D-modellering av föreslagen layout och lokala klimatparametrar. Geografisk plats, taklutning och takorientering beaktats.

Ekonomiska parametrar

Intäkterna från din egenproducerade solel består av flera delar. Den solel som du använder själv (Egenanvänd El) innebär besparingar motsvarande vad det skulle kosta att köpa motsvarande el, dvs spotpris, överföringsavgift, kostnad för elcertifikat, energiskatt och moms. Den överskottsel som du matar ut på elnätet (Såld El) har ett värde motsvarande det pris ditt elhandelsbolag köper din solel för plus ersättning för nätnytta och den skattereduktions du får som mikroproducent per såld kWh upp till 30 000 kWh/år.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.