Så fungerar det gröna skatteavdraget

Från och med den 1 januari 2021 kan du få skattereduktion när du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Skattereduktion ges för installation av nätanslutna solcellssystembatterier (system för lagring av egenproducerad el) och laddboxar (laddningspunkter för elfordon). Skattereduktion fungerar på motsvarande sätt som ROT-avdrag vilket innebär att avdraget görs direkt på fakturan och att det är installatörsföretaget som ansvarar för att ansöka om skattereduktion till Skatteverket. Det nya skatteavdraget för grön teknik ersätter de gamla statliga bidragen som privatpersoner har kunnat söka för installation av solceller, batterier och laddboxar.

Stödnivåer och takbelopp

Som enskild person kan du som mest få 50 000 kronor i skattereduktion för installation av grön teknik per år. Om ni är två vuxna i hushållet kan ni få 50 000 kr per person vilket innebär att ni tillsammans kan få upp till 100 000 kr i skattereduktion. Ni behöver tänka på att ni har betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna nyttja hela skattereduktionen. Detta är särskilt viktigt om ni även använt rot- och rutavdrag under samma år.

Skattereduktionen beräknas utifrån vilken grön teknik som installerats. För installation av solcellssystem får avdraget vara högst 20 procent medan det får vara upp till 50 procent för installation av lagring av egenproducerad el och installation av laddningspunkt för fordon. Det är endast arbete och material som ger rätt till avdrag. Vid installation av grön teknik till fast pris (totalentreprenad) beräknas kostnaden som inte ger rätt till skattereduktion, exempelvis projekterings- och resekostnader, schablonmässigt till tre procent av det totala priset för installationen. Detta innebär att vid totalentreprenad kan underlaget för beräkning av skattereduktion för installation av grön teknik schablonmässigt beräknas till 97 procent av totalpriset.

  • Solcellssystem ger 20 procent skattereduktion
  • Batterier ger 50 procent skattereduktion
  • Laddboxar ger 50 procent skattereduktion
  • Maximalt 50 000 kronor i skattereduktion per person och år

Villkor för skattereduktion

Det installationsföretag du anlitar måste uppfylla vissa villkor för att du ska få skattereduktion för installation av grön teknik. Du som beställare bör kontrollera företaget innan du anlitar dem och få underlag avseende beräknad skattereduktion. I de fall du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet.

Skattereduktion vid installation av grön teknik förutsätter att fastigheten avser din eller dina föräldrars privatbostad.

  • Småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig som begär skattereduktion
  • Lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig som begär skattereduktion
  • Byggnad under uppförande som ägs av dig som begär skattereduktion och som när den är uppförd ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Nybyggnation – Skattereduktion vid installation av grön teknik gäller även för en byggnad under uppförande. Villkor är att byggnaden avser att bli ett småhus eller ägarlägenhet när den är färdigställd samt att den ägs av dig som begär skattereduktion. Det är också krav på att solcellssystemet, alternativt systemet för lagring av egenproducerad förnybar el, ansluts till elnätet. Om installationen görs på en fastighet där det saknas möjlighet att ansluta byggnader till elnätet kan du inte få skattereduktion.

GoSol Energi hjälper till med skatteavdrag för grön teknik

Vi på GoSol Energi har arbetat med solcellssystem, ladd-infrastruktur och energilagring i många år och är kunniga vad gäller skatteregler och stödsystem. Vi hjälper dig att dimensionera och projektera ett optimalt system med hänsyn till dina och den aktuella fastighetens specifika förutsättningar. Beräknad skattereduktion påverkar ditt totalpris och är därmed avgörande för ditt investeringsbeslut och lönsamhetskalkylen för exempelvis ditt solcellssystem. Våra solcellsprojektörer vet att den ekonomiska kalkylen är viktig och är vana att hjälpa kunder med allt från administrativa frågor till skatteregler. Om du har frågor kring skatteavdrag för grön teknik är du mycket välkommen att höra av dig till GoSol Energi.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss med dina frågor genom att att använda vårt kontaktformulär. Du kan också ringa till vår telefonväxel:
010-175 52 00.