Frågor och Svar

GoSoL Energi

 

 

Så här går det till!

Vi på GoSoL Energi hjälper dig hela vägen, från idéstadie till försäljning av din egenproducerade solel. Vi levererar kompletta nyckelfärdiga solcellssystem vilket innebär att vi finns med dig genom hela processen. Från dimensionering och projektering till färdiganmälan till nätägaren och internet-uppkoppling av din solcellsanläggning.

Läs mer…

Hur fungerar grönt skatteavdrag?

Från och med den 1 januari 2021 kan du få skattereduktion när du anlitar ett företag för installation av grön teknik. Skattereduktion ges för installation av nätanslutna solcellssystem, batterier och laddboxar. Skattereduktion fungerar på motsvarande sätt som ROT-avdrag vilket innebär att avdraget görs direkt på fakturan.

Läs mer…

Vem får installera solceller?

Installation av solcellssystem är en elinstallation och får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Ett auktoriserat elinstallationsföretag ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket. Därtill har Boverket tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en certifiering för installatörer av förnybar energi och solcellssystem.

Läs mer…

Prova vår solcellkalkylator

Testa din förutsättningar att installera solceller. Beräkna uppskattad elproduktion, investeringskostnad samt återbetalningstid online.

Vilka solcellspaneler ska jag välja?

Att välja vilka solcellspaneler som ska installeras är inte enkelt utan kräver bra förståelse och noggrann analys. Solcellspanelerna ska producera el med hög verkningsgrad i minst 25 år vilket ställer höga krav på kvalité och driftsäkerhet.

Läs mer…

Vad är Gemensamhetsel?

Gemensamhetsel eller IMD står för ”Individuell Mätning och Debitering” och har som syfte att få ner kostnaderna för el-abonnemang och elnätsavgifter. Vid införande av IMD sägs alla lägenhets-abonnemang upp och ersätts med ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten med individuella mätare för intern debitering.

Läs mer…

Varför ska jag välja Ferroamp?

Ferroamp passar dig som vill ha ett solcellssystem med stora möjligheter att bygga ut och anpassa för framtidens smarta elnät med ökad effektreglering och en elektrifierade transportsektor med stor potential till energilagring.

Läs mer…

Prova vår solcellkalkylator

Testa din förutsättningar att installera solceller. Beräkna uppskattad elproduktion, investeringskostnad samt återbetalningstid online.

Hur fungerar energideklaration?

En fastighets energideklaration är ett av de viktigaste dokumenten för att styra fastighetssektorn mot en mer effektiv och miljövänlig energianvändning. Energideklarationen bygger på ett klassificeringssystem gällande fastighetens energiprestanda. Fastigheter med solcellssystem får tillgodoräkna egenanvänd solel i energideklarationen.

Läs mer…

Vad säger GoSol Energi:s VD?

Lise Toll är VD och medgrundare på GoSol Energi. Hon kommer närmast från E.ON där hon arbetat på olika chefspositioner i Sverige och internationellt. I en medarbetarintervju svarar hon på frågor om vad hon tror om solcellsbranschen och framtiden för GoSol Energi. Läs hur hon vill ställa om samhället till 100 procent förnybar elproduktion och en elektrifierad transport sektor.

Läs mer…

Vad är viktig vid takmontage?

Vad är viktigt att tänka på när du monterar solceller på ett villatak? Anders Eriksson, montageledare på GoSol Energi, svarar på några av de vanligaste frågorna och guidar dig i vad som är viktigt att tänka på. Panelerna ska sitta fast under många år, i höststormar och i kraftigt snöoväder. Hur säkerställer du att de sitter fast ordentligt? Läs mer om vad som är viktigt att tänka på.

Läs mer…

Tryggt, Enkelt, Lönsamt och bra för Miljön

Vi installerar solceller, laddboxar och batterier. Alltid komplett och nyckelfärdigt med fast pris

Vi projekterar och installerar solcellsanläggningar till villor, lantbruk, bostadsrättsföreningar och kommersiella byggnader.

Expert på
solceller

Vi levererar och installerar. Komplett och nyckelfärdigt. Kontakta oss redan idag för mer information.

Kontaktformulär

KONTAKT

GOSOL ENERGI AB

Org.nr. 559160-8277

Email: info@GoSol.se

Växel: 010-175 52 00

© GOSOL ENERGI AB 2021