Hur dimensioneras solcellssystem?

Hur dimensioneras ett solcellssystem? Komplett och nyckelfärdigt Ett solcellssystem utgörs av flera fristående komponenter och produkter som ska monteras och installeras till en optimalt fungerande helhet. Vårt erbjudande komplett och nyckelfärdigt innebär att vi tar...

Allmänna villkor

Bestämmelser och villkor konsument Omfattning GOSOL ENERGI AB huvudfokus är att leverera kompletta och nyckelfärdiga solcellssystem, batteri- och laddboxinstallationer till privatpersoner (konsumenter) och företag. Vi är auktoriserad elinstallatör och certifierad...

Hållbarhet och Solceller

Solceller och Hållbarhet Solceller – klimatpåverkan och återvinning Vi på GoSol Energi vill bidra till att skapa en hållbar framtid. Konkret gör vi detta genom att vara en ledande aktör i omställningen av samhället och energisystemet till 100 procent förnybar...

Energideklaration och solceller

Energideklaration och solceller Fastighetsenergi Din fastighets energiprestanda är nära sammanlänkad med såväl din privata ekonomi som den globala miljön. I Sverige så används över 100 TWh varje år av fastighetssektorn till uppvärmning och hushållsel. Detta motsvarar...

Vad är IMD?

Vad är IMD? IMD – Individuell Mätning och Debitering IMD står för ”Individuell Mätning och Debitering” och har som syfte att få ner kostnaderna för elabonnemang och elnätsavgifter. Vid införande av IMD sägs alla lägenhets-abonnemang upp och ersätts med ett...

Vem får installera solceller?

Vem får installera solceller? Kolla elföretaget Installation av solcellssystem är en elinstallation och får endast utföras av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Ett auktoriserat elinstallationsföretag ska vara registrerat hos Elsäkerhetsverket och har ett...